Gå til indhold

Høringsbrev til forslag til lov om databeskyttelse

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har fulgt arbejdet med EU’s forordning om databeskyttelse og muligheden for fortsat at kunne anvende personfølsomme data til videnskabelige formål. Læs DFiRs høringssvar til forslag til lov om databeskyttelses.

DFiR finder det særdeles positivt, at forslaget til lov om databeskyttelse og EU's forordningen fastholder muligheden for at behandle personfølsomme data, hvis det er til videnskabelige formål. Der findes mange eksempler på banebrydende forskning, der har skabt ny og vigtig viden til gavn for samfundet, hvor forskningsresultaterne ikke havde haft samme kvalitet, hvis det ikke havde været muligt at anvende persondata i videnskabelige øjemed.

DFiR konstaterer dog, at det administrative set-up er omfattende, hvorfor det er vigtigt, at der er forståelse for de videnskabelige arbejdsgange i implementeringen af systemet.

DFiR foreslår derfor, at et af medlemmerne af det nye Dataråd udpeges af Uddannelses- og Forskningsministeren med henblik på at inddrage forskningsverdenen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019