Gå til indhold

Høringsvar til lov om ændring af universitetsloven (erhverskandidat)

Høringssvar fra Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd over forslag til lov om ændring af universitetsloven - erhvervskandidatuddannelser.

DFiR finder generelt, at der er tale om et godt forslag, som vil medvirke til, at den viden, der bliver til på universiteterne, kommer erhvervslivet og samfundet til gavn. Ved at fremme videnspredning gennem mennesker kan ordningen blive et middel til yderligere innovation, og den er i særlig grad velegnet i virksomheder, der ikke anvender andre typer af videnoverførsel fra universiteter gennem for eksempel forskningssamarbejde og samfinansiering af ph.d.er.

Rådet ser dog gerne, at ordningen udbredes til flere uddannelser, herunde de uddannelser som traditionelt har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Rådet ser derfor gerne, at ordningen gøres mere fleksibel med hensyn til, hvilke kandidatuddannelser der kan udbydes som erhvervskandidatuddannelser, så også uddannelser med lavere beskæftigelsesgrad får denne mulighed. Endelig finder rådet, at den foreslåede ordning er gjort unødigt kompliceret og rigid, og rådet ser gerne, at den generelt gøres så brugervenlig og lidt bureaukratisk som muligt for både virksomheder, studerende og universiteter.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019