Gå til indhold

Forskningsfinansiering: Hvordan får vi mest gavn af de mange eksterne forskningsbevillinger?

En stadig større del af den offentlige forskning finansieres med eksterne forskningsmidler. Der er tale om en unikt gunstig situation, hvis vi forstår at udnytte mulighederne. Det netop afgåede DFiR giver i ny rapport sit bud på, hvordan dansk forskning får mest gavn af alle midlerne

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) afsluttede sin rådsperiode med at undersøge udviklingen i forskningsfinansieringen. Resultaterne offentliggøres nu i ny rapport. De eksterne forskningsmidler fra offentlige og private fonde er i perioden 2010-18 steget fra 40 til 45%. DFiR har set på, hvor mange penge de forskningsfinansierende fonde allerede har givet tilsagn om, og hvor mange flere penge der er på vej. Der tegner sig et fremtidsscenario, hvor op imod 50% af forskningen på offentlige danske forskningsinstitutioner finansieres af eksterne midler.

Den øgede pengestrøm er ubetinget et gode, men også et gode, der udfordrer institutionernes indre økonomiske balancer. Det gælder særligt forholdet mellem basismidler og eksterne midler til forskning. En del af udfordringen ligger i forskellige opfattelser af og praksis for, hvad henholdsvis basismidler og eksterne midler kan og bør være med til at finansiere.

En af rådets anbefalinger derfor også, at der er brug for mere dialog mellem de forskningsudførende og de forskningsfinansierende parter, og at parterne er nødt til at prioritere denne dialog højt.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger her fem konklusioner og tre anbefalinger til de forskningsudførende parter (universiteter, universitetshospitaler og øvrige offentlige forskningsinstitutioner), de forskningsfinansierende parter (offentlige og private fonde) og til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af de mange midler, der tilføres dansk forskning.

Yderligere oplysninger

Formand for DFiR-arbejdsgruppe Anna Haldrup: anna.haldrup@food.ku.dk eller 9356 5698