Gå til indhold

Viden kender ingen grænser

Viden kender ingen grænser
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud ad Danmark, end forventet.
: 27. marts 2020
: 978-87-93807-28-0
: 978-87-93807-29-7
: Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
: 2020
: 48

Med Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport ”Viden kender ingen grænser” har rådet, via otte indikatorer for videnstrømme ind og ud af Danmark, undersøgt, hvordan dansk forskning og innovation interagerer med omverdenen. Rådet finder det overraskende, at Danmark på udvalgte videnparametre interagerer mindre med omverden, end en række andre små, åbne økonomier, vi ofte sammenligner os med.

Det er særligt faldet i andelen af udenlandske investeringer i forskning og innovation fra 2007 – 2015, der har rådets opmærksomhed. De samlede opgørelser er foretaget på makrodata. Undersøgelserne kan ses som første skridt til forståelse af videnstrømmene ind og ud af Danmark. DFiR finder det dernæst vigtigt at afdække, blandt andet hvad grunden er til Danmarks relativt lave andel af international finansiering af dansk forskning og innovation.

Anbefalinger og afrapportering

DFiR fremlægger sine konklusioner og anbefalinger baseret på analyser af Højbjerre Brauer Schultz gennemgang af makrodata i rapporten ”Viden kender ingen grænser”.

Baggrund

Viden uden grænser er baseret på DFiR’s projekt ”Danmarks internationale videnbalance”, der er gennemført i 2019. På opdrag af DFiR gennemførte Højbjerre Brauer Schultz en analyse af Danmarks videnbalance på baggrund af makrodata.

Tre områder var genstand for analysen:

  • Økonomiske ressourcer, som i finansielle strømme (køb og salg) af viden ind og ud af Danmark
  • Menneskelige ressourcer som videnarbejdere, forskere, ph.d.-studerende og studerende, der er internationalt mobile
  • Samarbejder, som internationale videnbevægelser, hvor der ikke sker en egentlig transaktion på tværs af grænser.

Det har ikke været muligt at tilvejebringe sammenlignelige data, der kan vise den egentlige videnbalance. Men rådet har fundet en række interessante observationer, der kalder på opmærksomhed.

Læs baggrundsrapporterne her: