Gå til indhold

Revision af rådsstrukturen i 2014

Med vedtagelsen af lov om Danmarks Innovationsfond gennemførtes i 2014 en større revision af forsknings- og innovationssystemet. Revisionen skal sikre, at de offentlige investeringer i forskning og udvikling i øget omfang bidrager til løsninger på samfundsudfordringer, vækst og beskæftigelse.

Med vedtagelsen af lov om Danmarks Innovationsfond af et enigt Folketing etablerede man 'Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation' i 2014. Med etableringen af innovationsfonden samlede man Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation i én ny, slagkraftig fond.

Mandatet for Danmarks Forskningspolitiske Råd blev samtidig udvidet til også at omfatte rådgivning vedrørende innovation og teknologiudvikling. I den forbindelse ændrede Danmarks Forskningspolitiske Råd navn til 'Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd'.

Loven trådte i kraft den 1. april 2014

Hovedpunkter for Danmarks Innovationsfond:

  • Innovationsfonden fik et budget på knap 1,6 milliarder kroner i fondens første år (2014).
  • Fonden får ansvar for udmøntning af bevillinger til forskning, teknologiudvikling og innovation, der tager udgangspunkt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og behov.
  • Fonden ledes af en uafhængig bestyrelse, der udmønter midler og beslutter, hvordan virkemidlerne fremadrettet skal prioriteres og udformes.
  • GTS-institutter, Innovationsnetværk og Innovationsmiljøer forankres indtil videre i Uddannelsesministeriet.
  • Udvidet mandat for Danmarks Forskningspolitisk Råd, så rådet fremadrettet skal rådgive om forskning, teknologiudvikling samt innovation.
  • Indsatsen for vidensamarbejde, herunder tech trans, skal evalueres.
  • Den samlede organisering af forskningen i regi af Danmarks Grundforskningsfond og Det Frie Forskningsråd drøftes på baggrund af evalueringer af de to organer

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. juli 2020