Gå til indhold

Ekspertpanel for evaluering af Danmarks Innovationsfond

Internationalt ekspertpanel har evalueret Danmarks Innovationsfond.

Ekspertpanelets rapport med anbefalinger blev offentliggjort den 21. marts 2019.

Baggrund

Danmarks Innovationsfond (herefter DIF) blev etableret i 2014 med det formål at give tilskud til strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfodringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små- og mellemstore virksomheder.

I 2016 modtog og vurderede DIF i alt 3.081 ansøgninger og tildelte næsten 718 stipendier med samlet værdig på ca. 1,3 mia. kr.

Det følger af den politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfonden – Fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation, at fonden skal evalueres i 2018. Uddannelses- og Forskningsministeren nedsatte på den baggrund et uafhængigt internationalt ekspertpanel, der skulle gennemføre evalueringen.

Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen af fonden var at få et dybdegående, konstruktivt og kritisk blik på strukturen, funktionen og resultaterne af Innovationsfondens uddelings- og rådgivningsbidrag til det danske forskningslandskab. Evalueringen skulel derfor afdække, hvorvidt og hvordan Innovationsfonden løser sine opgaver, og om dette er i overensstemmelse med formålet, sådan som det er beskrevet i loven og den politiske aftale, der ligger bag oprettelsen af fonden.

Det internationale ekspertpanel så derfor på følgende:

  1. Hvorvidt fonden baserer sine uddelinger af midler på samfundsudfordringer og –behov såvel som private virksomheders behov
  2. Hvorvidt Innovationsfonden opfylder kriterierne for uddelingen af midler, som de er beskrevet i formålet med fonden, herunder at fonden har en effektiv og smidig ansøgningsproces
  3. Hvorvidt fondens virkemidler er sammenhængende og koordinerede med relevante finansieringsvirkemidler i det danske forsknings- og udviklingssystem
  4. Hvorvidt Innovationsfonden bidrager til internationalt samarbejde, internationale samarbejdspublikationer eller på andre måder bidrager til at understøtte internationaliseringen af dansk forskning