Gå til indhold

Horizon Europe åbner nye muligheder i rummet

De nye Horizon Europe-arbejdsprogrammer for 2023-24 offentliggøres i slutningen af 2022. Det betyder nye muligheder for finansiering af forsknings- og innovationsprojekter på rumområdet. Hør mere på webinaret om for klynge 4: Det digitale område, industrien og rummet i Horizon Europe
  • Tid og sted
  • Hvornår 16. december 2022 fra 13:00 til 14:30
  • Hvor Online

 

I Horizon Europe hører rummet hjemme i Cluster 4: Digital, Industry and Space. Det specifikke arbejdsprogram (destination) for rummet i Cluster 4 har titlen:

Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data

Data fra rummet giver unikke muligheder for detaljeret viden om Jordens tilstand og udvikling, og rummet kommer derfor til at spille en afgørende rolle for at Europa Kommissionen kan gennemføre disse strategier. Der er hele tiden brug for at være på forkant med nye innovative løsninger og teknologier både til at designe nye instrumenter og andet til rummet og til at udnytte data fra eksisterende satellitter.

Der er desuden muligheder for at udnytte data fra rummet på en række områder uden for klynge 4. Det kan derfor være relevant også at orientere sig i andre klynger også.

I forbindelse med offentliggørelsen af arbejdsprogrammerne og ansøgningsfrister for 2023-24 inviterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til en webinarrække om mulighederne i alle klynger. De enkelte webinarer vil tage udgangspunkt i det nye arbejdsprogram for det respektive område. Du får her en forståelse af opbygningen, indholdet og intentionerne bag arbejdsprogrammerne. Derudover vil du få indblik i mulige synergier og muligheder, partnerskaberne og de andre områder i Horizon Europe.

Webinarerne har desuden fokus på det politiske og strategiske fundament, som de enkelte arbejdsprogrammer tager udgangspunkt i. Et fundament som det er vigtigt at forstå og adressere for at få succes med en ansøgning.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022