Gå til indhold

ESA indkalder snart forslag til ny type science mission

I løbet af juli vil ESA indkalde til forslag fra forskergrupper evt. i samarbejde med virksomheder til Science direktoratets nye F-mission. F-missioner er missioner, som dels tænkes at blive gennemført hurtigt, dels at have et begrænset budget.

ESA vil med denne F-mission afprøve, om mindre missioner kan bidrage med forskningsresultater af høj kvalitet, selvom de får tildelt et mindre budget end de større lange og mellemlange missioner (L hhv. M -missioner).

Traditionelt betaler ESA en større virksomhed (prime) for at være ansvarlig for bygningen af et rumfartøj, hvorimod instrumenterne betales af de enkelte medlemsstater. Dette er en udfordring for mindre lande, og det har også vist sig, at det tit er udviklingen af instrumenterne, der er kritiske i forhold til overskridelse af tidsplaner. Derfor ønsker ESA at anvende denne første F-mission til at teste en ny fremgangsmåde. ESA vil selv stå for de indledende faser i bygningen af instrumenterne, og tilbyder en meget åben model, hvor det er muligt at få dækket udgiften til instrumentudviklingen helt eller delvist af ESA, dog må missionen ikke koste ESA mere end 150 millioner euro.

Ligeledes er der vide grænser for det videnskabelige mål med missionen. Der kan således være tale om missioner i lave baner omkring jorden, til månen eller en mission til asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter for blot at nævne nogle eksempler. Forslag skal dog indeholde en konstellation bestående af et moderskib og 2-4 mindre målefartøjer med en maksimal vægt på 40 kg. Det vil være en fordel, hvis forslagene inkluderer et samarbejde med en japansk forskergruppe, da det japanske rumagentur, JAXA, er meget interesseret i at bidrage til missionen. Nærmere detaljer omkring afgrænsning mv. følger, når ESA er klar med opslaget.

Foreløbig regner ESA med at slå indkalde forslag i løbet af juli med frist for at sende forslag i løbet af efteråret 2018. Succesfulde forslag vil blive behandlet på en workshop i november, hvorefter det vil være muligt for forslagsstillerne at detaljere forslagene indtil februar 2019. Udvælgelse af valgte mission forventes at finde sted i 2020.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022