Gå til indhold

Opsendelse af de to første godkendte satellitter forløb planmæssigt

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt de to første satellitter siden rumlovens ikrafttræden, og begge satellitter er netop blevet sendt i kredsløb om jorden. Rumloven fastlægger rammerne for, at danske rumaktiviteter sker på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag.

Fredag den 2. februar 2018 opsendte GomSpace to små satellitter, GOMX-4A og GOMX-4B, fra Jiuquan Satellite Launch Center, Kina. De to satellitter befinder sig nu i kredsløb i en lav bane omkring jorden, hvor de bl.a. skal teste formationsflyvning med små satellitter.

Der er tale om den første danske satellitopsendelse, som er godkendt med baggrund i den danske rumlov. Rumloven trådte i kraft den 1. juli 2016, hvor Styrelsen for Forskning og Uddannelse samtidig blev ansvarlig myndighed for opgaven med at godkende danske rumaktiviteter.

Styrelsen har godkendt rumaktiviteten efter ansøgning fra den danske virksomhed GomSpace A/S, og med teknisk bistand fra European Space Agency. Der er ved godkendelse af ansøgningen især blevet lagt vægt på, at GomSpace har de nødvendige kvalifikationer som operatør, og at den tilsendte dokumentation viser, at rumaktiviteten kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022