Gå til indhold

Aeolus overvåger jordens vindsystemer

Flere nye klimadata er snart på vej fra Aeolus satelitten. Aeolus har et meget kraftigt laser instrument, som vil levere data om jordens vindprofiler og give os ny indsigt i hvordan varme og fugtighed udveksles mellem jorden og atmosfæren.

Aeolus satellitten blev sendt op den 22. august fra den europæiske rumhavn i Kourou i Fransk Guyana. Aeolus er den femte i rækken af ESA’s såkaldte Earth Explorer satellitter, der alle har som formål at udføre videnskabelige studier af jorden.

Satellitten er opkaldt efter Aiolos, som i den græske mytologi er gud for alle vinde, og Aeolus satellittens formål er også at måle vindhastigheder fra jordoverfladen og op til 30 km’s højde. Netop manglen på vinddata har været påpeget af forskere og af Den meteorologiske verdensorganisation (WMO), og med satellitten succesfuldt anbragt i sin bane 320 km over jorden, har forskere og meteorologer store forventninger til dens data.

For at kunne måle vindhastigheder er satellitten udstyret med et meget kraftigt laser instrument benævnt Aladin instrumentet. Der er tale om en helt ny teknik, som det har taget lang tid at udvikle, og som kan levere vigtige data om jordens vindprofiler. Denne information vil bidrage til ny indsigt i hvordan vind kan påvirke udvekslingen af varme og fugtighed mellem jordoverfladen og atmosfæren og på denne måde give en bedre forståelse af ændringer i jordens klima. Derudover vil satellittens data kunne bidrage til en forbedret kvalitet i forudsigelser af vejret, og da satellitten også måler aerosoler – små luftbårne partikler – kan den også bidrage med information om forekomsten af luftforurening. 

Aeolus: of weather and winds

Aeolus highligths

Kontakt

Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022