Gå til indhold

Danmark bidrager med åbne og frie in-situ data til Copernicus

Danmarks frisætning af nationale geodata kan inspirere andre lande. De danske in-situ data tilføjer vigtige detaljer og kan dermed forbedre EU's jordobservationsprogram Copernicus.

 

In-situ data indsamlet til lands, til vands og i luften kan bidrage til at højne kvaliteten af Sentinel satellitdata og Copernicus services. Disse data er i dag frit tilgængelige fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE). I et interview til det Europæiske Miljøagentur (EEA) fortæller SDFE om, hvilke data som er frit tilgængelige til anvendelse i sammenhæng med Copernicus. Artiklen har bl.a. til formål at inspirere andre europæiske lande til at stille deres data til rådighed på lignende vis.

Både private og offentlige virksomheders behov for at få og udnytte informationer fra geodata har været støt stigende i Danmark, siden staten gjorde disse data gratis i 2013. Fordelene ved frie data og den følgende vækst i national anvendelse af data, bør også følges af en øget anvendelse af disse data i international sammenhæng. Især ift. Copernicus programmet er der åbenlyse muligheder for anvendelse af medlemslandenes tilgængelige data.

Processen hvorved Danmark fik frisat de nationale geodata kan inspirere andre lande som har lignende tanker, og derigennem understøtte den videre udvikling af Copernicus. Ved anvendelse af reference data med høj rumlig opløsning (herunder DHM) vil man kunne højne kvaliteten af Sentinel data og de heraf afledte Copernicus services, og derved sikre en bedre geometrisk overensstemmelse med de øvrige geodata som fremstilles og anvendes af medlemslandene.

Kontakt

Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022