Gå til indhold

EUopSTART: Søg tilskud til at forberede din ansøgning til Horizon 2020

EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut-off er den 26. februar 2018 efterfulgt af to cut-offs henholdsvis den 22. maj og 8. oktober 2018.

- - - OPSLAGET UDLØB I 2018- - -

EUopSTART yder derfor tilskud til det forberedende arbejde med at udarbejde ansøgninger til bl.a. rumprogrammet i Horizon 2020.

Det er muligt at indsende ansøgninger fra 8. januar 2018 til 8. oktober 2018. I denne periode er der 3 cut-offs, hhv. 26. februar 2018, 22. maj 2018 og 8. oktober 2018. Ved alle tre cut-offs er fristen kl. 12.00.

Der kan søges om tilskud til dækning af udgifter, der afholdes i tilskudsperioden, og som er relevante og nødvendige og direkte vedrører forberedelsen af ansøgningen: løn, rejse og konsulentydelser.

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022