Gå til indhold

Granskning af dansk deltagelse i bemandet og ubemandet udforskning af rummet

Seismonaut A/S skal kortlægge danske forskere og virksomheders interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet før, nu og i fremtiden. Undersøgelsen vil være færdig i første halvdel af 2018 og skal skabe grundlag for en dansk holdning til et fortsat engagement på området.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop bedt konsulentfirmaet Seismonaut A/S undersøge danske forskere og virksomheders interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet før, nu og i fremtiden. Formålet med kortlægningen er, at bidrage til baggrunden for politisk stillingstagen til Danmarks fremtidige deltagelse i programmer under den europæiske rumorganisation (ESA) vedr. bemandet og ubemandet udforskning af rummet.

Danmark har som selvstændig nation og uden et nationalt rumprogram ingen mulighed for på egen hånd at gennemføre bemandet og ubemandet udforskning af rummet. Danmark har derfor de sidste 20 år har deltaget aktivt i samarbejdet om den internationale rumstation, ISS og i internationale missioner til Mars, hvilket bl.a. har ført til udvælgelsen og opsendelsen af en dansk astronaut. Danske virksomheder og forskeres mulighed for at involvere sig i rumforskning og udvikling af rumteknologi i tilknytning hertil vil også fremover være tæt knyttet til internationalt samarbejde.

Kortlægningen som Seismonaut A/S skal stå for vil etablere det første samlede overblik over betydningen af det danske engagement i ESA’s programmer rettet direkte mod bemandet og ubemandet udforskning af rummet. Kortlægningen skal afdække omfanget af hidtidige og nuværende danske aktiviteter knyttet til udforskning af rummet, samt knytte disse til videnskabelige, teknologiske og samfundsøkonomiske resultater.

Kortlægningen skal formidles som et uafhængigt analysebidrag til den videre beslutningsproces, således at den politiske beslutningstagen forud for ESA’s ministermøde i 2019 kan tage afsæt i et solidt evidensgrundlag. Her forventes der at blive taget de første programmæssige skridt til de aktiviteter, der på sigt skal erstatte ISS.

Initiativet er led i Danmarks nationale rumstrategi, der har til formål at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark gennem udnyttelse af synergien i samarbejdet mellem forskere, virksomheder og myndigheder.

For yderligere kontakt Brian Landbo (Seismonaut) eller Gorm Kofoed Petersen.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
souschef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022