Gå til indhold

Gratis adgang til navigationsdata af høj nøjagtighed

Som noget nyt har EU-kommissionen besluttet, at Galileo, EU's satellitnavigationsprogram, fremover udbyder data med høj nøjagtighed som en gratis service til borgere og virksomheder.

Når det europæiske satellitsystem Galileo er i fuld drift fra 2020, kan det tilbyde en meget præcis positionering. EU-kommissionen har besluttet, at højnøjagtighedsdata fra Galileo skal være gratis, hvor det tidligere var planlagt at blive udbudt mod brugerbetaling. At udbyde en service som denne gratis skal sikre, at borgere og virksomheder får maksimalt udbytte af det potentiale som denne service giver.

Læs mere i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets  pressemeddelelse om gratis adgang til satellitdata fra Galileo.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022