Gå til indhold

London Economics skal undersøge Danmarks sårbarhed

London Economics har vundet udbuddet af opgaven med at beskrive konsekvenserne af et nedbrud af de satellitbaserede positionerings-, navigations- og timingtjenester, som benyttes overalt i det danske samfund i fx computersystemer, mobilnetværk og til præcisionsstyring i bygge- og transportsektoren.

Opgaven er en opfølgning på Beredskabsstyrelsens udpegning af rumvejr som en ud af 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark. Opgaven skal derudover bidrage til at sætte fokus på risikoen for cyberkriminalitet og cyberterror.

Opgaven består i at gennemføre en overordnet risikovurdering og gennemføre en række casestudier med særligt fokus på konsekvenser ved nedbrud inden for ministerområderne som er repræsenteret i Det Tværministerielle Rumudvalg.

 Som en del af opgaven vil London Economics bl.a. interviewe både private virksomheder og offentlige myndigheder.

London Economics har stor erfaring med området og har i 2017 udarbejdet en tilsvarende rapport for de britiske myndigheder.

Arbejdet forventes færdigt i efteråret.

 

 

 

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022