Gå til indhold

Ny fransk-dansk samarbejdsaftale om rumbaseret klimaforskning og rumteknologi

I forbindelse med den franske præsident Emmanuel Macrons officielle besøg i Danmark indgik det franske rumagentur CNES (Centre National d'Études Spatiales) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) en samarbejdsaftale om rumbaseret klimaforskning og innovative rumteknologier.

Aftalen er en bilateral hensigtserklæring om samarbejde inden for rumbaseret klimaforskning og applikationer heraf, der bl.a. fastsætter etablering af en arbejdsgruppe inden for samarbejde om innovative rumteknologier.

Inden for aftalen skal der endvidere drøftes samarbejde og udveksling af nye rumteknologier og fremme af samarbejdet med aktører både i og uden for rumbranchen. Endelig skal aftalen understøtte udvekslingen af Best Practice for teknologi til både upstream og downstream inden for bæredygtig udvikling, vandforvaltning, Smart Cities, Internet of Things mv.

CNES er Europas førende nationale rumagentur med et årligt budget på 17,8 mia. kr. Der har længe været tradition for et tæt samarbejde mellem danske og franske forskere på rumområdet, herunder med CNES, men der har indtil nu ikke været et formaliseret samarbejde mellem Danmark og Frankrig

Indholdet af aftalen vil blive fulgt op af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, bl.a. i samarbejde med Det Tværministerielle Rumudvalg og det rådgivende Rumforskningsudvalg.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024