Gå til indhold

Hvordan synes du, at EGNOS, Galileo og Copernicus skal udvikles fremover?

Europa-Kommissionen har lige nu en åben høring om strategiske infrastrukturer som f.eks. EGNOS, Galileo og Copernicus. Så hvis du har en mening om programmerne, så er det nu, at du eller din organisation skal komme med dem. Høringsfrist er 8. marts 2018

EU’s nuværende finansielle ramme – EU’s langsigtede budget - løber indtil udgangen af 2020. I 2018 vil Kommissionen fremsætte forslag for den flerårige finansielle ramme efter 2020, herunder næste generation af finansielle programmer/midler, som skal finansieres.

Dette kræver en grundig vurdering af, hvad der tidligere har fungeret godt, og hvad der kan forbedres i fremtiden.

Som led i denne proces har Kommissionen iværksat en række offentlige høringer, som dækker alle de største udgiftsområder med henblik på at indsamle synspunkter fra alle interessenter, om hvordan EU-budgettet gør bedst gavn.

EU’s rumprogrammer, EGNOS, Galileo og Copernicus indgår i høringen om EU-fonde på området for strategiske infrastrukturer.

Høringen er åben for alle og kan besvares frem til 8. marts 2018.

 

Kontakt

Anders Møller Holmegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024