Gå til indhold

Rambøll har vundet opgaven med at opdatere rumstatistikken

En del af rumstatistikken baserer sig på en analyse fra 2016, hvor 144 virksomheder blev identificeret som værende en del af rumerhveret i Danmark. Opgaven består i at opdatere denne liste og udarbejde en række vækstscenarier for rumerhvervet.

Som et af tiltagene for at følge op på regeringens rumstrategi fra 2016  har Styrelsen for Forskning og Uddannelse startet et arbejde med at udarbejde en årlig rumstatistik baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Statistikken, som er den første af sin art i Europa, kortlægger dels brugen af satellitbaserede services i danske virksomheder og landbruget, samt sætter tal på udviklingen i det danske rumerhverv. 

Dette arbejde har foreløbigt udmøntet sig i publikationen ’Rumstatistik – Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal’.

En af udfordringerne ved at gennemføre en rumstatistik er, at rumerhvervet ikke findes som en selvstændig branche i Danmark Statistik. 

En del af statistikken baserer sig derfor på Rambølls og London Economics’ oprindelige analyse fra 2016, hvor 144 virksomheder med udgangspunkt i OECD's retningslinjer blev identificeret som værende en del af rumerhvervet i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse ønsker at opdatere dette grundlag, således at kommende statistikker baseres på en så opdateret og valid population af danske virksomheder som muligt.

Rambøll skal desuden gennem analyser og dybdeinterviews beskrive, hvilke markeder og typer af virksomheder, der driver den eksisterende vækst, og hvor vækstpotentialet de næste 5-10 år forventes at være.

Rambøll afslutter arbejdet inden sommerferien.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022