Gå til indhold

Rummet på Big Science Business Forum 2018

Danmark var i sidste uge vært for Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018), hvor verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter afholdt den første fælles konference. BSBF2018 ville vise, at højteknologi udviklet til en organisation kan (gen)bruges hos en anden Big Science organisation.

European Space Agency, ESA’s generaldirektør Jan Woerner var blandt de første talere ved BSBF2018. For at udnytte de muligheder rummet byder på, skal der nemlig bygges højteknologi, der kræver nytænkning og ofte samarbejde mellem virksomheder og universiteter i både i Europa og uden for Europa.

Derfor havde i alt 1.000 deltagere tilmeldt sig BSBF2018. Af dem kom 255 fra den europæiske rumbranche og universiteternes rumforskningsinstitutter, heriblandt fra Danmark. Højteknologi udviklet til en organisation kan nemlig ofte (gen)bruges hos en anden Big Science organisation. Rumvirksomheder kan derfor udnytte den viden de har fra teknologiudvikling til rummet til f.eks. udbygning af CERN’s accelerator eller hos den nye store forskningsfacilitet ESS i Lund.

De instrumenter, satellitter og videnskabelige missioner, der sendes i rummet kan ikke umiddelbart købes men skal udvikles. Det tager ofte flere år at få udstyr klar til at blive sent i rummet. Undervejs opnår virksomhederne øgede teknologiske kompetencer og nye samarbejdspartnere, der kan skabe grundlag for yderligere landvindinger. Et aktuelt eksempel herpå er ASIM instrumentet, som det danske firma Terma og DTU Space har bygget under en kontrakt med ESA.

Jan Woerner og ESA’s vision er, at virksomheder og offentlige institutioner i højere grad skal tage ansvar og samarbejde. Jan Woerner peger også på de store muligheder i at genbruge kompetencer og teknologi udviklet til rummet til nye teknologiske løsninger her på jorden. For eksempel er teknologien fra kameraet på Rosetta blevet anvendt til at detektere skovbrænde i Grækenland.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. november 2022