Gå til indhold

Brug rummet-opslag: Søg støtte til udvikling af kommercielle produkter til satellittelekommunikations-markedet gennem ESA – frist 24. juli kl. 13:00

Danske virksomheder har nu gennem ESA’s Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) Competitiveness & Growth (C&G)-programelement mulighed for at søge tilskud til udvikling af produkter til satellittelekommunikationsmarkedet.

Hvad kan jeg søge midler til?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har for 2024 øremærket 3 mio. EUR til støtte af danske projekter gennem ESA’s ARTES C&G-programelement.

Ved at støtte fire forskellige udviklingsfaser inkorporerer ARTES C&G-programelementet hele produktudviklingscyklussen. Der er tale om en definitionsfase, en teknologifase, en produktfase og en demonstrationsfase. Ansøgninger kan stiles til en hvilken som helst af faserne, og man behøver således ikke at starte ved definitionsfasen. De fire faser er nærmere beskrevet i ansøgningsguiden, der kan findes længere nede.

ARTES C&G-programelementet er målrettet udvikling, verifikation og demonstration af produkter til satellittelekommunikationsmarkedet, hvor formålet samtidig er fremtidig kommerciel udnyttelse af produktet.

For at være støtteberettiget skal virksomheden/forskningsinstitutionen leve op til følgende:

  • Den skal være registreret i Danmark.
  • Ansøgerens del af aktiviteten skal finde sted i Danmark.
  • Den skal være registreret i esa-star med dansk nationalitet.
  • Universiteter og forskningsinstitutter uden kommerciel interesse i produktet kan ansøge som del af et konsortium men ikke alene.

Støtteniveauet afhænger af, indenfor hvilken udviklingsfase der ansøges, samt hvilken type virksomhed/forskningsinstitution der ansøger. Som SMV er det muligt at få støtte på op til 80% af projektomkostningerne for alle udviklingsfaser, mens ikke-SMV’er kan opnå støtte på op til mellem 50% og 75% af projektomkostningerne, afhængigt af fasen. Universiteter og forskningsinstitutioner kan ikke modtage støtte til demonstrationsfasen, men de kan for de andre tre faser modtage støtte på op til mellem 50% og 100% af deres projektomkostninger, afhængigt af fasen. Nærmere detaljer er beskrevet i ansøgningsguiden.

Der kan for et projekt maksimalt søges om støtte på 700.000 EUR. Støttemodtagere vil ud over økonomisk støtte også modtage rådgivning fra ESA.

Bemærk desuden, at hvis en underleverandørvirksomhed, som er del af ansøgningen, ikke opfylder ovenstående kriterier om, at være registreret i Danmark og, at deres del af aktiviteten finder sted i Danmark, skal de have bopæl i et berettiget ESA-land, og de skal indhente en formel tilladelse (letter of authorisation) fra deres nationale delegation forud for indsendelse af ansøgningen. Se mere om dette i ansøgningsvejledningen.

Hvordan søger jeg?

For ARTES C&G-projekter består ansøgningsprocessen til ESA af to obligatoriske dele:

  1. Som det første skal indsendes et såkaldt Outline Proposal, hvori forretnings- og produktudviklingsplan samt en strømlinet business case-analyse er beskrevet. Derudover skal det heri gøres klart, hvilken udviklingsfase der søges støtte til. Outline Proposal skal udfyldes ved at anvende ESA’s templates. Mere information samt links hertil findes i ansøgningsvejledningen. Efter ansøgningsdeadline vurderer ESA’s eksperter projektets egnethed som ARTES C&G-projekt ud fra prædefinerede kriterier og vender herefter tilbage til virksomheden med feedback. Hvis det indsendte forslag anbefales af ESA, inviteres virksomheden til at indsende et såkaldt Full Proposal.
  2. Efter invitation fra ESA kan virksomheden indsende et Full Proposal. Et Full Proposal er et fyldestgørende forslag, der bedømmes af ESA’s udbudsvurderingskomité. Hvis forslaget af udbudsvurderingskomitéen gives en høj nok score (se mere i den danske ansøgningsvejledning nedenfor) tilbydes virksomheden en kontrakt. ESA vender altid uanset resultatet tilbage til virksomheden med afgørelse og feedback.

Vigtigt: Ved at indsende en ansøgning til ESA, skal ansøgeren officielt bekræfte skiftligt at, skulle de blive tilbudt en kontrakt af ESA, må UFS publicere information om aktiviteten på hjemmeside, i nyhedsbrev og på LinkedIn, og at de afgivne informationer ikke indeholder nogle personlige informationer.

ESA vil bedømme ansøgningerne i henhold til deres egne krav og kriterier. Kontrakter vil blive tilbudt baseret på ESA’s endelige evalueringsscore og følger de retningslinjer, der er beskrevet nærmere i den danske ansøgningsvejledning. UFS er ikke involveret i hverken ESA’s bedømmelse af ansøgninger eller tildeling af kontrakter.

Sparring hos ESA BIC DK for nye ansøgere

Virksomheder, som ikke tidligere har arbejdet med ESA, har mulighed for at få sparring på deres ansøgninger hos ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC DK). Centeret har opbygget en stor erfaring med at vejlede virksomheder igennem ansøgningsprocessen til ESA. Kontakt ESA BIC DK’s space commercialisation manager Poul Zimmermann Nielsen, pzn@esabic.dk , for at høre nærmere om mulighederne.

ESA ARTES Competitiveness & Growth-webinar d. 21. juni 2024

ESA og UFS afholder den 21. juni 2024 kl. 11-13 et ikke-obligatorisk webinar målrettet ansøgere til dette C&G-kald. Formålet med webinaret er at give et indblik i opslaget, samt hvordan ansøgningsprocessen mod ESA er strikket sammen.

Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter fra ESA og UFS.

Tilmelding til webinaret er ikke nødvendigt. Link til webinaret findes i ansøgningsvejledningen.

Kontakt

Alexandra Martinussen Vikner
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 01
Email: amv@ufm.dk
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen