Gå til indhold

Brug rummet-opslag: Søg støtte til udvikling af kunde- eller brugerdrevne rumdatabaserede applikationer gennem ESA’s ARTES kickstartprogram – frist for ansøgning til ESA 7. juni kl. 13:00

Danske virksomheder har nu gennem ESA’s Business Applications Space Solutions-program (BASS) mulighed for at søge tilskud til markedsfeasibility- og tekniske studier, såkaldte kickstartprojekter. Formålet med studiet skal være at udvikle en eller flere applikationer baseret på rumdata.

Hvad kan jeg søge midler til?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har for foråret 2024 øremærket 360.000 EUR til danske kickstartprojekter gennem Det europæiske rumagentur (ESA). Ansøgningsdeadline er d. 7. juni 2024 kl. 13:00, ansøgninger skal sendes direkte til ESA, og hvert projekt finansieres med 60.000 EUR. Der er således afsat midler til at kunne støtte seks kickstartprojekter. I efteråret 2024 vil midler til yderligere seks danske kickstartprojekter slås op af UFS.

Skulle der mod forventning blive tildelt færre end seks kontrakter, vil de resterende midler blive overført til det næste kickstartopslag i efteråret 2024.

Kickstartprojekter hører under ESA’s ARTES BASS-program – et program for udvikling af produkter og services baseret på rumdata. Kickstartprojekter skal være kunde- eller brugerdrevne samt drage fordel af en integreret brug af et eller flere rumaktiver. Ansøgningen kan både gælde eksisterende services eller produkter, der styrkes ved at inddrage rumdata, og udviklingen af nye services eller produkter, der er afhængige af rumdata.

Kickstartprojekter er tekniske studier eller markedsfeasibilitystudier, som skal udføres i tæt samarbejde med kunder og/eller brugere. De er især målrettet startups og SMV’er samt virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med rumbaseret innovation, men som ønsker at udvikle nye eller forbedre eksisterende services eller produkter baseret på rumdata. Alle danske virksomheder har dog mulighed for at søge om støtte.

Bemærk, at temaet for et kickstartprojekt ikke må overlappe med et af de af ESA allerede temabestemte kickstartprojekter.

Kickstartprojekter finansieres med hver 60.000 EUR, hvilket skal udgøre 75% af de samlede projektomkostninger. Et kickstartprojekt kræver således en egenfinansiering på 20.000 EUR.

Støttemodtagere vil ud over økonomisk støtte også modtage rådgivning fra ESA.

Hvordan søger jeg?

For at komme i betragtning til en af de seks kickstartprojektkontrakter skal ansøgningen være indsendt direkte til ESA gennem esa-star senest fredag d. 7. juni 2024 kl. 13:00 CEST. Det er vigtigt, at du som ansøger tidligt i processen registrerer din virksomhed i esa-star, samt sætter dig ind i ESA’s ansøgningsproces (herunder hvilke krav ansøgningen skal opfylde), da de nødvendige dokumenter kan tage tid at indsamle.

Den danske ansøgningsvejledning kan findes nedenfor. Link til ansøgningsportal og de nærmere detaljer for ansøgningsprocessen kan findes ved at logge ind på esa-star:

Efter deadlinen vil ESA evaluere ansøgningerne på basis af egne krav og kriterier. Disse, samt kriteriernes associerede vægtningsfaktorer, er beskrevet nærmere på esa-star samt i den danske ansøgningsvejledning. UFS er ikke involveret i hverken ESA’s evaluering af ansøgninger eller tildeling af kontrakter.

Virksomheder, som ikke tidligere har arbejdet med ESA, har mulighed for at få sparring på deres ansøgninger hos ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC DK). Centeret har opbygget en stor erfaring med at vejlede virksomheder igennem ansøgningsprocessen til ESA. Kontakt ESA BIC DK’s Space Commercialization Manager Poul Zimmermann Nielsen, pzn@esabic.dk , for at høre nærmere om mulighederne.

ARTES BASS workshop d. 6. maj

ESA og UFS afholder den 6. maj 2024 en ikke-obligatorisk workshop målrettet ansøgere til ESA’s ARTES BASS kickstart- og demonstrationsprojekter. Formålet med workshoppen er at give et indblik i de to ansøgningskald, hvem de er rettet mod, og hvordan den danske ansøgningsproces mod ESA er strikket sammen.

Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål til og samtale med repræsentanter fra ESA og UFS.

Tilmelding til workshoppen foregår ved at sende en e-mail med emnet “Registration for ARTES BASS Workshop” til amv@ufm.dk med UFS-FVI-RUM@ufm.dk i kopi. Deadline for tilmelding er d. 1. maj 2024.

Specificer venligst i e-mailen:

  • Virksomhedens navn
  • Antallet af deltagere, der vil deltage på workshoppen
  • Om virksomhedens primære interesse er i kickstart- eller demonstrationsprojektopslaget
  • Om virksomheden tidligere har søgt midler fra ESA

Vigtig information

Det er vigtigt, at du i god tid inden deadline registrerer din virksomhed i esa-star samt sætter dig ind i ansøgningsprocessen; herunder hvilke krav ESA stiller til ansøgningen. Processen er beskrevet nærmere i den danske ansøgningsvejledning samt ved login på esa-star.

Ved at indsende en ansøgning til ESA, accepterer virksomheden som ansøger, at Det danske rumkontor må publicere aktiviteten på hjemmeside, i nyhedsbrev og på LinkedIn, skulle virksomheden tilbydes en kontrakt med ESA.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk
Alexandra Martinussen Vikner
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 95 01
Email: amv@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen