Gå til indhold

Danmark styrker sit bidrag til Den europæiske rumorganisation ESA

Danmark øger sit bidrag til ESA. Det øgede bidrag vil primært tilgå programmer inden for jordobservation, rumteknologi, applikationer baseret på rumdata samt støtte til videnskabelige rummissioner. Samtidig forlænges finansieringen af ESA’s inkubationsmiljø ESA BIC Denmark frem til udgangen af 2026.

ESA nyny.jpg

Som resultat af ”Aftale om fordeling af forskningsreserve mv. i 2023”, øger Danmark sit bidrag til en række af ESA’s programaktiviteter. Danmark vil konkret styrke sin deltagelse i videnskabelig instrumentudvikling samt en række af ESA’s teknologiprogrammer, hvor det primære fokus vil være på digital grøn omstilling, udnyttelse af rumbaseret data samt erhvervsrettet teknologiudvikling inden for f.eks. civil sikkerhed og rumbaseret kommunikation.

I aftaleteksten lyder det bl.a.: ”Aftaleparterne er enige om at afsætte 78,2 mio. kr. til at styrke den danske deltagelse i Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Initiativet kan gøre det muligt for Danmark at styrke sin deltagelse i en lang række ikke-obligatoriske programaktiviteter inden for f.eks. jordobservation, navigation, bemandet rumfart og teknologiudvikling, der kan løfte nationale forskningsmæssige, brugermæssige, teknologiske og erhvervsrettede interesser.”

Med udmøntningen styrker Danmark derved sit engagement i en række konkrete programaktiviteter til gavn for både virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner. Bidraget udgør den største samlede forøgelse af rammen til ESA siden 2008.

Den konkrete udmøntning ser ud som følger (tabel 1):

ESA-programområde ESA-program Bidrag i mio. Euro Bidrag imio. kr.
Jord- og klimaobservation samt grønne teknologier

Future EO

Digital Twin Earth

1 MEUR

1 MEUR

7,5 mio. kr.

7,5 mio. kr.

Teknologi, applikationer samt støtte til videnskabelige missioner

PRODEX

Civil Security from Space

EU Secure Connectivity

ARTES

GSTP

1 MEUR

1,1 MEUR

0,2 MEUR

3 MEUR

2 MEUR

7,5 mio. kr.

8,2 mio. kr.

1,5 mio. kr.

22,4 mio. kr.

15 mio. kr.

I alt Forskningsreserve 2023 9,3 MEUR 69,6 mio. kr.*

* En del af bevillingen reserveres bl.a. til dækning af forventet inflationsudvikling, da Danmark selv skal tage højde for programmernes løbende prisudvikling i programmernes løbetid. Anm: Priserne er i 2022-pl.

Samtidig med udmøntningen af forskningsreserven, afsættes der 15. mio. kr. af den ordinære finanslovsbevilling til Danmarks deltagelse i ESA’s ikke-obligatoriske programaktiviteter for perioden 2023-2025, til ESA’s program for kommercialisering, hvorved ESA’s inkubationsmiljø ESA BIC Denmark ved DTU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, sikres mulighed for fortsat finansiering for perioden frem til og med 2026.

Sammen med udmøntningen af forskningsreserven og de forpligtigelser, som Danmark bidrog med ved ESA’s seneste ministerkonference i november 2022, udgør Danmarks bidrag til ESA’s ikke-obligatoriske programaktiviteter nu over 400 mio. kr. for perioden 2023-25.

For presse: Kontakt presseenheden, presse@ufm.dk , +45 7231 8181

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk