Gå til indhold

Dansk prioritetsliste for GSTP Element 1 kompendieaktiviteter

Fire GSTP Element 1 kompendie aktiviteter er nu udvalgt, sådan at alle danske aktører fremover vil kunne søge disse aktiviteter via ESA-Star. Derudover er der etableret en reserveliste af aktiviteter som kan støttes, hvis en eller flere af de fire aktiviteter ikke vindes af danske ansøgere

Den 15. april var der ansøgningsfrist for danske aktører til at indsende Statement of Interest (SoI) til ESA-initierede GSTP Element 1 kompendieaktiviteter. European Space Agency, ESA har i samarbejde med Uddannelses- og forskningsstyrelsen, UFS på den baggrund sammensat en prioritetsliste med aktiviteter der kan søges, baseret på udvælgelseskravene i ansøgningsvejledningen.

I de kommende måneder vil ESA udsende Invitation to Tender (ITT) på de fire aktiviteter på prioritetslisten. ALLE danske aktører kan herefter søge disse aktiviteter i konkurrence. Det samme gælder aktører fra andre lande, som er villige til at støtte aktiviteten med egne midler.

De fire aktiviteter på prioritetslisten er ikke rangordnet, da UFS udsteder støttebrev til ESA på alle fire aktiviteter på lige vilkår. Hvis en eller flere af disse fire aktiviteter ikke bliver vundet af danske aktører, vil UFS frigive en eller flere aktiviteter fra reservelisten - dog med det forbehold, at UFS fortsat har midler til at dække udgifterne. Derudover skal det tidsmæssigt kunne lade sig gøre i forhold til, hvornår ESA åbner nye aktiviteter for ansøgning, og hvornår ESA træffer afgørelse herom.

Hvis en ny aktivitet fra reservelisten støttes fra dansk side, udsendes information herom på i Brug Rummet nyhedsbrev.

Prioritetsliste

GSTP-nummer Titel Støttet beløb (k€)
GT17-612MS Space thermoplastic composite assemblies 500
GT17-634EP Technologies to accurately estimate the battery state of charge 600
GT17-677SY Immersive space design environment 500
GT1Y-607ES IP over CCSDS including internet protocol security module

800

Reserveliste

GSTP-nummer Titel
GT17-671GD Evolved operational user interfaces
GT17-670GD Operational validation of extended reality use cases for space operations
GT17-672SW Use of augmented reality and virtual reality in collaborative and cooperative space applications
GT17-676MS Methods to compare the measured 3D configuration of an object with its digital models for consistency verification
GT17-678SY Model-based user interaction environment
GT1I-618GD AI for automation of mission operations systems testing and validation
GT1I-612ED AI based end-to-end satellite failure management and prognostic
GT17-639EF Miniaturised deployable antenna for small and nano satellites

Der gøres opmærksom på, at det beløb Danmark støtter aktiviteten med, kan være mindre end det fulde beløb ESA forventer aktiviteten vil koste. Det resterende budget kan evt. findes ved at samarbejde med en virksomhed fra et andet ESA-medlemsland. Det beløb UFS kan støtte er baseret på indsendte SoI og ESA’s anbefaling.

Danske aktører skal være opmærksomme på, at de selv skal holde sig orienteret om åbning af aktiviteten - Issue of ITT - på ESA’s portal ESA-star. RUM-kontoret udsender ikke yderligere information herom. UFS støttebreve til ESA initierede GSTP Element 1 kompendieaktiviteter er til aktiviteten og er ikke aktørspecifik. Ansøgere modtager derfor heller ikke et særskilt støttebrev fra UFS til deres ansøgning.

Kontakt

Ann-Sofie Bak Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 70
Email: asban@ufm.dk
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen