Gå til indhold

Få din rum-poster på rumkonferencen 2023

Den 9. – 10. november kommer den Nationale Rumkonference til SDU Odense. Her har du mulighed for at stille op med en poster om dine studieaktiviteter og visioner for rummet. Du kan du modtage 1.000 kr. i støtte til at udvikle og printe din poster.

Den Nationale Rumkonference vil samle rumeksperter fra virksomheder, myndigheder og universiteter og handle om bæredygtighed, robotter forsvar og uddannelse mm. Der vil være oplæg, plenar sessioner og diskussioner samt muligheder for at netværke og få overblik over, hvem der er involveret i rummet i Danmark.

Du er velkommen til at stille posteren op allerede til Ungdomsrumkonferencen den 8. november, men dette er ikke et krav.

For at komme i betragtning, skal du sende en interessetilkendegivelse til Mikkel Theiss Kristensen på mtkr@sdu.dk med en kort beskrivelse af din poster og en begrundelse for hvorfor du skal vælges.

Der udvælges Max 10 posters.

Udvælgelseskriterierne vil være:

  • Relevans og aktualitet – Er dit emne af interesse for rummet og industrien
  • Impact – Er din poster banebrydende og beskæftiger sig med et vigtigt emne
  • Kvalitet – Foregår arbejdet i dit projekt på højt akademisk plan?
  • Tilgængelighed – Kan andre få viden om eller endda deltage i projektet
  • Formidling – Formår du at få kommunikeret klart, hvad posteren handler om
  • Uddannelsesmæssig værdi – Bidrager posteren til at løfte din/andres uddannelse?

Deadline er den 22. september 2023. Du får svar senest 15. oktober, men uanset udfaldet opfordres du til at deltage i konferencen, som du kan tilmelde dig her:

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk