Gå til indhold

Nyskabende og velbesøgt rumkonference 2023

Den nationale Rumkonference 2023 blev afholdt 9.-10. november på Syddansk Universitet (SDU), som var en perfekt ramme om de 300+ deltagere, 50 talere og paneldeltagere og et imponerende udstillingsområde. Deltagerne havde mange livlige debatter, og ideer til nye projekter og samarbejde så dagens lys

Konferencen blev åbnet den 9. november af Syddansk Universitets rektor Jens Ringsmose og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. I sin tale glædede ministeren sig over aftalen om forskningsreserven for 2024 som dedikerer øgede midler til den danske deltagelse i den europæiske rumorganisation, ESA, og hun fremhævede desuden planerne om en kommende rumstrategi for forskning og innovation.

Annemarie Falktoft, vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og bl.a. ansvarlig for rumområdet, deltog på konferencen og siger:

- Jeg er imponeret over det høje antal deltagere på rumkonferencen. Konferencen er en unik lejlighed til at samle alle, der arbejder med rumområdet i Danmark. Det giver masser muligheder for at netværke og udvikle nye ideer. Ved at organisere rumkonferencen sammen med universiteter i de forskellige regioner, når vi også et større publikum.

Udover plenarmøder bød konferencen på seks forskellige spor samt sessioner med matchmaking, plakater og udstillinger fra studerende, private virksomheder og offentlige enheder. Dermed kunne konferencedeltagerne blive klogere på projekter fra virksomheder og studerende. Og de livlige diskussioner under matchmaking gav anledning til nye projektideer og fremhævede mulighederne i rumsektoren.

Dedikerede medarbejdere fra European Space Agency og EUSPA var også med og kunne dermed informere virksomheder, studerende og postgraduates om finansiering og karrieremuligheder.

Konferencens seks spor:

  • Robotter og droner
  • Rumbaseret grøn omstilling
  • Forsvar og sikkerhed
  • Rumbaseret uddannelse
  • Internationalt samarbejde og kommercialisering
  • Forskning

De seks spor var udvalgt for at afspejle vigtige nationale og strategiske så vel som lokale dagsordener. Hvert spor blev fulgt af mellem 50 og 100 deltagere.

Konferencen blev arrangeret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i samarbejde med blandt andre Syddansk Universitet (SDU) og Center For Sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSeC)

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk