Gå til indhold

Oplægsholdere søges til FN Workshop om bæredygtig udnyttelse af det ydre rum

FN’s kontor for det ydre rum (UNOOSA) afholder en mini workshop d. 6. februar 2024 for alle der har interesse i bæredygtig udnyttelse af det ydre rum. Tilkendegivelse for at holde et oplæg skal være RUM i hænde senest 2. oktober 2023.

Danmark har været fast medlem af UNOOSA’s komite til fredelig udnyttelse af det ydre rum (COPUOS) siden 2018. COPUOS beskæftiger sig med alt, der relaterer til internationalt samarbejde om brugen af det ydre rum. Arbejdet i komiteen fordeler sig på tre årlige møder – et i hver af underkomiteerne Scientific and Technical Subcommittee og Legal Subcommittee samt et i moderkomiteen.

Til hver af underkomiteerne er tilknyttet en række arbejdsgrupper som behandler aktuelle problemstillinger. Et emne der har været arbejdet rigtig meget med er begrænsning af rumaffald, et emne som er udvidet til generelt at omhandle, hvordan vi bruger rummet bæredygtigt, så vi fortsat kan udnytte det store potentiale, der ligger i rumfart.

I 2010 blev den første arbejdsgruppe om ”Long Term Sustainability” (LTS) etableret under Scientific and Technical Subcommittee. Arbejdet mundede i 2019 ud i 21 retningslinjer som kan føre til mere bæredygtig rumfart. Samtidigt blev første spadestik taget til en ny arbejdsgruppe ”LTS 2.0” med det formål at fremme implementeringen af retningslinjerne. For ganske vist har det hele tiden været hensigten at gøre det frivilligt at implementere retningslinjerne, men samtidigt er den stærkt stigende trængsel i de lave jordbaner ved at blive et så stort problem, at noget skal gøres. UFS-RUM er af samme årsag repræsenteret i arbejdsgruppen.

Det er netop denne arbejdsgruppe, der nu arrangerer en workshop som et såkaldt side-event til næste møde i Scientific and Technical Subcommittee. Det overordnede formål er at skabe opmærksomhed omkring problemet og at understøtte nye netværk og videndeling.

Varigheden af workshoppen er blot tre timer for at kunne passe ind i mødets rammer. Det er tanken, at der skal være nogle oplæg indenfor nedenstående temaer og med efterfølgende paneldebat.

Oplæggene forventes at tage udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • (a) Regulering og policy (f.eks. emner om godkendelse og tilsyn, registrering, retningslinjernes mulige rolle i at fremme brugen af det ydre rum og perspektiver for ulande og oprindelige befolkninger m.m.)
  • (b) Sikkerhed af rumaktiviteter (f.eks. emner om SSA/SST, større satellitkonstellationer, rumsystemers robusthed m.m.)
  • (c) Videnskabelig og teknisk forskning (f.eks. emner om monitorering af rumaffald, forebyggelse og afhjælpning, bæredygtig tilstedeværelse af mennesker i rummet og hvilken rolle højere læreanstalter kan spille)

Ved interesse skal følgende sendes til undertegnede:

  • En kort biografi (et enkelt afsnit).
  • En kort beskrivelse af det emne, der vil blive diskuteret (et enkelt afsnit).

Oplægsholdere kan være tilknyttet nationale eller internationale organisationer, forskningsinstitutioner/universiteter eller industri.

Oplægsholderne findes ved at undertegnede først nominerer de interesserede til arbejdsgruppen, hvorefter formanden assisteret af arbejdsgruppens sekretariat udvælger oplægsholderne ud fra emne, ligelig kønsfordeling og geografisk fordeling.

Ovenstående skal være undertegnede i hænde senest 2. oktober 2023.

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk