Gå til indhold

Søg om støtte til udvikling af rumteknologi gennem ESA’s teknologiprogrammer. UDLØBET

I 2024 er afsat op til 8,35 millioner Euro til udvikling af rumteknologi gennem European Space Agency, ESA. Midlerne er afsat i den danske forskningsreserve for 2023 og 2024 og udmøntes gennem ESA’s GSTP program og et særligt program, der har til formål at rette op på den danske underretur.

I 2024 kan der søges om støtte til udvikling af rumteknologi gennem tre forskellige puljer. Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) gennem det danske medlemskab af European Space Agency, ESA.

Der er øremærket 4,0 millioner Euro igennem European Space Agency's (ESA) program for generel upstream rumrelateret teknologiudvikling (General Support Technology Programme, GSTP); herunder 2,4 millioner Euro til ESA initierede GSTP Element 1 kompendie aktiviteter, og 1,6 million Euro til innovative ansøger initierede projekter i danske virksomheder og forskningsinstitutioner.

Derudover er der 4,35 millioner Euro  fra en særlig Industrial Policy Task Force (IPTF) pulje, der støtter GSTP lignende projekter, med det formål at styrke Danmarks konkurrenceevne og rette op på den danske underretur i ESA.

GSTP-IPTF workshop

Den 17. april 2024 afholder UFS i samarbejde med ESA en endags workshop om mulighederne. Workshoppen afholdes i København og programmet vil omfatte:

  1. Information om opslaget og de forskellige dele
  2. Vejledning i at skrive ESA ansøgninger (proposal writing)
  3. Bilaterale møder med teknisk personale fra ESA

Send en mail til Cecilie Tornøe ct@ufm.dk og Ann-Sofie Bak Nielsen asban@ufm.dk hvis du er interesseret i at deltage i workshoppen.

Hvad kan jeg søge midler til?

Midlerne er målrettet alle danske virksomheder og forskningsinstitutioner, som vil udvikle produkter og teknologi til brug ifm. rummissioner, dvs. satellitter og satellitteknologi, jord- eller rumbaseret testudstyr og instrumenter samt anden rumrelateret teknologi.

I 2024 er opslaget opdelt i tre dele:

1: ESA initierede GSTP Element 1 kompendie aktiviteter (ESA initierede ITTs)

Hertil er afsat 2,4 millioner Euro.

Her ønsker UFS at støtte GSTP Element 1 kompendie aktiviteter udbudt via ESA Star. Det er typisk projekter der er strategiske for ESA og som finansieres 100%. UFS beder alle interesserede om at indikere med et Statement of Interest, hvilke aktiviteter de kunne være interesserede i at søge (jf. ansøgningsvejledningen).

2: Ansøger initierede projekter med en langtidseffekt for Danmarks konkurrenceevne

Hertil er afsat 4,35 millioner Euro.

Midlerne kommer fra den særlige IPTF-pulje, der har til formål at støtte GSTP lignende projekter med det formål at rette op på den danske underretur i ESA nu og i fremtiden.

Projekterne skal være målrettet en langtidseffekt for Danmarks konkurrenceevne på rumområdet og understøtte vækst og diversitet i dansk rumindustri. Det ønskes dermed at øge de danske teknologiske og strategiske kompetencer med det formål at gøre Danmark bedre til at deltage i fremtidens rummissioner.

Alle projektemner er velkomne og kan finansieres 100 %.

3: Ansøger initierede innovationsprojekter under GSTP Element 2

Hertil er afsat 1,6 millioner Euro

Hermed ønsker UFS at støtte innovationsprojekter – herunder projekter, der bygger videre på tidligere gennemførte de-risk projekter. Disse projekter kræver medfinansiering.

Alle projektemner er velkomne. UFS opfordrer særligt ansøgere med kompetencer inden for kunstig intelligens, digitalisering, cybersikkerhed og kvanteteknologier til at søge gennem denne del af GSTP-opslaget. Fokus på disse fagområder udelukker ikke projekter inden for andre områder.

Hvordan søger jeg?

1: ESA initierede GSTP Element 1 kompendie aktiviteter (ESA initierede ITTs)

Ansøgere til del 1-projekter skal indsende en Statement of Interest (evt. med priority list) til UFS inden deadline den 15. april 2024. Et Statement of Interest skal udfyldes til hver kompendie aktivitet en ansøger er interesseret i. Hvis en ansøger er interesseret i mere end en kompendieaktivitet, skal der også indsendes en priority list, hvor kompendieaktiviteterne prioriteres af ansøger. UFS vil på baggrund af Statement of Interest udarbejde en prioriteret liste med kompendie aktiviteter, som derefter kan søges af alle danske aktører. Styrelsen indsender støttebreve til ESA for de prioriterede aktiviteter, som altså ikke er ansøgerspecifikke.

2: Ansøger initierede projekter med en langtidseffekt for Danmarks konkurrenceevne.

Ansøgere til denne del skal indsende en ansøgning til UFS på et særligt ansøgningsskema (Danish Request for Support) seneste d. 20. maj 2024. Hvis ansøgningen lever op til de indledende krav, vil ansøger blive inviteret til en pitch-session, hvor det vil være muligt at uddybe det foreslåede projekt samt modtage feedback fra UFS og ESA. Succesfulde ansøgere vil modtage et støttebrev og en anmodning om at sende egentlig ansøgning (Outline Proposal) til ESA.

3: Ansøger initierede innovationsprojekter under GSTP element 2

Ansøgere til denne del skal indsende en ansøgning til UFS på et særligt ansøgningsskema (Danish Request for Support) seneste d. 20. maj 2024. Hvis ansøgningen lever op til de indledende krav, vil ansøger blive inviteret til en pitch-session, hvor det vil være muligt at uddybe det foreslåede projekt samt modtage feedback fra UFS og ESA. Succesfulde ansøgere vil modtage et støttebrev og en anmodning om at sende egentlig ansøgning (Outline Proposal) til ESA.

Vigtig information

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i den danske ansøgningsproces, herunder hvilke krav der er til den danske ansøgning og pitch-sessionen ved at læse ansøgningsvejledningen, der findes herunder.

Illustration: ESA,  GSTP 30 års fejring

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Ann-Sofie Bak Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 70
Email: asban@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen