Gå til indhold

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører.

I forbindelse med sammenlægningerne i 2007 mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter fik universiteterne tilført en ny opgave: Den forskningsbaserede myndighedsbetjening.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteterne udfører for staten og andre aktører. Ydelserne spænder fra forskning inden for et bestemt område til konkrete beredskabs- og rådgivningsopgaver.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening kan bl.a. være:

  • Forskning inden for et bestemt område. Det kan være forskning i arbejdsmarkedsforhold eller forskning i vandkvaliteten i danske åer.
  • Beredskab inden for et bestemt område. Det kan være faciliteter og aktiviteter i forhold til epidemier af dyresygdomme eller iltsvind i danske have.
  • Rådgivning inden for et bestemt område. Det kan være miljømæssige og erhvervsøkonomiske konsekvenser ved et lovforslag om landbrugets gødningsanvendelse eller transportafviklings-konsekvenser ved et lovforslag om en ny motorvej.

Aftaler

Tilsyn

Læs Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn med den forskningsbaserede myndighedsbetjening - udgivet marts 2015:

Den forskningsbaserede myndighedsbetjening fastlægges i 4-årige løbende aftaler, der indgås mellem det enkelte universitet og det pågældende fagministerium. Aftalerne fastlægger bl.a. aktiviteter og betaling. Der findes p.t. følgende aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening:

Danmarks Tekniske Universitet

  • Klima, Energi- og Forsyningsministeriets aftale om geodæsi
  • Miljøministeriets og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftale om fiskeriforhold og akvakultur, fødevarer og kemi og miljø og livscyklusvurderinger på affaldsområdet
  • Transportministeriets aftale om transportforhold

Københavns Universitet

  • Miljøministeriets og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftale om veterinærforhold, ressource og samfundsøkonomi og skov- og landskabsområdet

Syddansk Universitet

  • Sundheds- og Ældreministeriets aftale om folkesundhedsforhold

Aalborg Universitet

  • Indenrigs- og Boligministeriets aftale inden for det byggede miljø

Aarhus Universitet

  • Miljøministeriets og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftale om natur og vand, arktisforhold, luft, emissioner og risikovurdering, fødevarekvalitet og forbrugeradfærd, planteproduktion og husdyrproduktion

Universiteterne skal offentliggøre aftalerne om myndighedsbetjening på deres hjemmeside. Er man interesseret i aftalernes indhold, kan man derfor gå ind på de universiteters hjemmesider, som varetager myndighedsbetjening. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk
Kathrine Lyneborg Nielsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 96
Email: kln@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023