Forskningsunderstøttende aktiviteter

Forskningsunderstøttende aktiviteter, oftest kaldet følgeforskningscentre, har til formål at styrke og udnytte det danske forskningsmæssige potentiale forbundet med medlemskaberne af internationale forskningsinfrastrukturer.
Kontakt
René Michelsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 49
Email: rmi@ufm.dk
Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

I 2012 udarbejdede et til formålet nedsat arbejdsudvalg en rapport om forskningsunderstøttende aktiviteter og forskeres adgang til og udnyttelse af større internationale forskningsinfrastrukturer. På baggrund af rapportens anbefalinger har Uddannelses- og Forskningsministeriet siden finansieret tre følgeforskningscentre – DANSCATT, IDA og NICE. I 2017 trådte en ny model for finansiering og håndtering af de forskningsunderstøttende aktiviteter i kraft. De tre danske centre for forskningsunderstøttende aktiviteter er således finansieret og organiseret under denne model.

Centrene er nationalt forankrede for at understøtte, at de samlede danske interesser inden for deres respektive faglige områder varetages i forhold til de internationale medlemskaber.

DANSCATT (Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere)

DANSCATT’s hovedformål er at sikre danske brugere adgang til internationale neutron- og røntgenspredningsfaciliteter såsom Den Europæiske Synkrotronfacilitet (ESRF), Den Europæiske Fri-Elektron Røntgenlaserfacilitet (European XFEL), Institut Laue-Langevin (ILL) og Paul Scherrer Instituttet (PSI). DANSCATT vil fremadrettet også have en vigtig rolle at spille i forhold til European Spallation Source (ESS) og MAX IV. Centret ledes af Danmarks Tekniske Universitet på vegne af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og virksomheden Haldor Topsøe i bestyrelsen.

Der er blevet uddannet mere end 97 MSc og BSc inden for DANSCATTs område i 2017 (ikke alle er oplyst), og mere end 460 forskere, studerende og videnskabeligt personale har i 2017 været tilknyttet DANSCATT-relaterede aktiviteter. DANSCATT finansierer desuden rejser til udenlandske faciliteter, udstationering og uddannelse.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 4,45 millioner kroner til DANSCATT i 2018.

IDA (Instrumentcenter for Dansk Astrofysik)

IDA’s hovedformål er at støtte og sikre dansk astrofysisk forskning i forhold til udnyttelsen af det danske medlemskab af European Southern Observatory (ESO), Den Europæiske Rumorganisation (ESA) og Nordisk Optisk Teleskop (NOT). Centret ledes af Aarhus Universitet på vegne af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet i bestyrelsen.

IDA har cirka 80 danske forskere og studerende tilknyttet og finansierer blandt andet observationsskoler, udførelse af observationer, adgang til specifikke faciliteter samt udvikling og design af nye og ”up-to-date” instrumenter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 1,5 millioner kroner til IDA i 2018.

NICE (Nationalt Instrumentcenter for CERN Eksperimenter)

NICE’s hovedformål er at sikre dansk adgang til Det Europæiske Center for Højenergifysik (CERN). Centret ledes af Københavns Universitet på vegne af et dansk konsortium, som også har repræsentation af Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet.

NICE har cirka 125 forskere og studerende tilknyttet og finansierer blandt andet udstationering og rejser til CERN samt drift, udvikling og konstruktion af nye instrumenter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilget 7,15 millioner kroner til NICE i 2018.

Senest opdateret 28. juni 2019