Gå til indhold

Resultater og analyse

Uddannelses- og Forskningsministeriet måler regelmæssigt resultater og effekter af klynge- og netværksindsatsen. Der udarbejdes blandt andet årligt et performanceregnskab, der opgør innovationsnetværkenes resultater og aktiviteter på årsbasis samt viser udviklingen over tid.

Innovationsnetværk som professionelle brobyggere - nationalt og internationalt

De landsdækkende innovationsnetværk er hver især specialiseret inden for et fagligt område, hvor Danmark har stærke kompetencer og gode vækstmuligheder, for eksempel robotteknologi, it, livsstil, fødevarer, energi, og miljøteknologi.

Innovationsnetværkenes opgave er at bygge bro mellem videninstitutioner og særligt små og mellemstore virksomheder, som ikke er vant til at inddrage forskere i deres udviklingsaktiviteter. Udover universiteter og GTS-institutter deltager der også professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler i de fleste innovationsnetværk. Dermed kan innovationsnetværkene tilbyde virksomhederne én samlet indgang til forsknings- og uddannelsesinstitutionernes viden, også på den internationale scene.

Performanceregnskab

Innovationsnetværkene er et kendt instrument, som for mange virksomheder tjener som indgang til innovationsfremmesystemet. Styrelsen for institutioner og uddannelsesstøtte opgør hvert år data for innovationsnetværkenes samlede aktiviteter og resultater. Performanceregnskabet udarbejdes og offentliggøres af Cluster Exellence Denmark.

I 2018-.udgaven har performanceregnskabetfokus på det samlede landskab af væsentlige klynger og innovationsnetværk i Danmark.

Tidligere analyser på innovationsnetværksområdet

 

Kontakt

Charlotte Rohlin Bastrup
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 79 01
Email: cro@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. november 2020