Gå til indhold

Tidligere analyser om innovationsnetværk

Her finder du tidligere analyser på området for klynger og innovationsnetværk fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene

Universitetsanalysen belyser universiteternes og forskernes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet. Analysen tegner et billede af, at der er bred deltagelse og højt engagement blandt universiteterne i innovationsnetværkene.

Kort opsummeret viser analysen, at:

  • Alle netværk har deltagelse af mindst et universitet, og alle universiteter deltager i mindst tre netværk.
  • Over 80 % af netværkene har forskere med i alle eller mange af deres aktiviteter.
  • Knap 80 % af netværkslederne oplever, at forskernes og universitetsrepræsentanternes engagement er højt eller meget højt, og omkring 50 % af forskerne og universitetsrepræsentanterne vurderer selv, at deres engagement er højt eller meget højt.

Virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Analysen afdækker de effekter, som virksomheder tilkendegiver, at de opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Analysen baserer sig på et elektronisk spørgeskema udsendt til godt 3.700 dedikerede virksomhedsdeltagere, hvoraf 888 virksomheder fra 42 forskellige danske klynger og innovationsnetværk medvirker i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at klyngerne medvirker til at skabe innovation eller igangsætte innovationsarbejde i lidt over halvdelen af de deltagende virksomheder.

Evaluering af det europæiske klyngecertificeringssystem (ECEI)

Konsulenthuset Pluss har analyseret de danske klynger og innovationsnetværks erfaringer med og udbytte af labelsystemet ECEI (guld-, sølv-, og bronze labels).

I Danmarks klyngestrategi i marts 2013, blev det slået fast, at stærke og veldrevne klynge- og netværksorganisationer er vigtige som understøttende for medlemmernes innovation, eksport og vækst. Der blev derfor opstillet mål om, at et antal skulle opnå label i systemet European Cluster Excellence Initiative (ECEI). I 2016 blev der igangsat en evaluering af erfaringerne med at anvende systemet. Evalueringen viser, at de danske klynger og innovationsnetværk grundlæggende er positive over for klyngecertificeringssystemet, som de vurderer er et relevant og nyttigt værktøj for udviklingen af organisationen, og derfor støtter den fortsatte brug af.  Evalueringen viser samtidig, at den oplevede nytte af labelsystemet i høj grad varierer med klyngernes eget udviklingstrin.

Rapporten følger op med ti anbefalinger, der kan løfte klynge- og netværksområdet yderligere.

Rapportens resultater bygger på et dybdegående spørgeskema, der er sendt ud til 47 klynge- og netværksorganisationer, og en række interviews med danske og internationale klyngeaktører.

Performanceregnskab 2015

Performanceregnskabet for Innovationsnetværkene for 2015 viser, at antallet af virksomheder, der har deltaget i de 22 innovationsnetværks aktiviteter i 2014, er stedet med 10 pct. i forhold til 2013. Det betyder, at der i hvert netværk deltog i gennemsnit 344 virksomheder og 24 videninstitutioner i 2014 mod henholdsvis 312 og 25 i 2013.

Virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Analysen afdækker de effekter, som virksomheder tilkendegiver, at de opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Analysen viser, at klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling, bl.a. med ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig.

Effektmåling af innovationsnetværk

En effektanalyse af det danske innovations- og forskningsfremmesystem udgivet i 2014 viser, at virksomheder, som deltager i innovationsnetværkene, opnår en produktivitetsvækst, der er 3,6 procentpoint højere end lignende virksomheder, som ikke deltager. Effektmålingen måler effekten af ikke virksomhedsdeltagelse i innovationsnetværkene men i 18 forskellige forsknings- og innovationsprogrammer.