Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Samspil mellem viden og innovation Viden, klynger og kommercialisering Teknologioverførsel Modelaftaler FAQ Hvem har retten til opfindelserne, når offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder samarbejder om forskning?

Hvem har retten til opfindelserne, når offentlige forskningsinstitutioner og private virksomheder samarbejder om forskning?

Svar:

Efter lovgivningen kan både private virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner overtage de rettigheder, der knytter sig til de opfindelser, som deres egne ansatte gør som led i tjenesten.

De private virksomheders ret udspringer af Lov om arbejdstageres opfindelser, mens offentlige forskningsinstitutioners ret udspringer af Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner.

Når forskningsinstitutioner samarbejder med private virksomheder, vil ejerskabet til opfindelser fra det fælles projekt som udgangspunkt tilfalde den part, hvis ansatte har gjort opfindelsen.

Hvis virksomheden ønsker ejendoms- eller brugsret til de opfindelser, som institutionen gør under projektet, må virksomheden erhverve rettighederne ved aftale med Institutionen.

Afhængig af omstændighederne kan det f.eks.være en aftale, hvor virksomheden får ejerskab til projektets opfindelser, eller udnyttelsesret til institutionens opfindelser på nærmere aftalte vilkår.

Hvis hverken virksomheden eller institutionen vælger at overtage retten til opfindelsen, så har opfinderen, det vil sige den ansatte, selv rettighederne til den.

Se også spørgsmålet:

Senest opdateret 15. februar 2016