Gå til indhold

ErhvervsPhD-projekt

Modelaftalen for ErhvervsPhD-projekter er beregnet for samarbejder under ErhvervsPhD-ordningen. Her er den forskerstuderende indskrevet på et universitet, men ansat i en privat virksomhed.

ErhvervsPhD-ordningen er en tilskudsordning under Danmarks Innovationsfond. Ordningen støtter erhvervsrettede ph.d.-projekter, der foregår i samarbejde mellem et universitet og en virksomhed.

Under ErhvervsPhD-udannelsen er den forskerstuderende ansat på virksomheden. Det betyder, at virksomheden som udgangspunkt opnår rettighederne til den forskerstuderendes opfindelser.

Samarbejdsaftaler, hvor der indgår forskerstuderende, skal særligt tage hensyn til, at de studerende skal offentliggøre og forsvare deres ph.d.-afhandling. Dette gælder også for ErhvervsPhD-studerende.

Aftaler om immaterielle rettigheder i ErhvervsPhD-projekter er alene et anliggende mellem virksomheden og institutionen og involverer hverken Innovationsfonden eller fondens Erhvervsforskerudvalg.

Det bemærkes, at Danmarks Innovationsfond har udarbejdet sin egen, opdaterede modelaftale for ErhvervsPhD-projekter, som kan tilgås via fondens hjemmeside.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. marts 2019