Gå til indhold

Integritet i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker at fastholde dansk forsknings høje kvalitet ved at fokusere på at styrke og udbygge integriteten og troværdigheden i den forskning, der udføres i Danmark.
Kontakt
Hanne-Louise Kirkegaard
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 46
Email: hki@ufm.dk

Dansk forskning klarer sig rigtig fint i international sammenhæng og har et godt omdømme både nationalt og globalt.

En gallupundersøgelse fra 2014 viser, at der blandt danskere er stor tillid til den forskning, der udføres i Danmark:

Det er vigtigt, at vi arbejder for fortsat at sikre både befolkningens, men også forskingssamfundets tillid til forskningen. Vi skal fokusere på, at dansk forskning bliver til i en kultur, der er præget af høj kvalitet og høj integritet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter fokus på integritet i forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Danske Universiteter udsendt en kodeks for integritet i forskning den 5. november 2014:

Kodeksen indeholder nogle grundlæggende principper for integritet (ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed) og nogle standarder for ansvarlig forskningspraksis inden for eks. datahåndtering og forfatterskab. Kodeksen har en række anbefalinger til undervisning og vejledning af både yngre og mere seniore forskere i forskningsintegritet og præsenterer desuden et forslag til en platform for håndtering af eventuelle brud på ansvarlig forskningspraksis

Kodeksen er blevet rigtig godt modtaget af forskere og institutioner, og alle otte danske universiteter, offentlige forskningsråd og fonde, en række private fonde og en række forskningsinsitutioner har officielt tilsluttet sig kodeksen.

Der er åben for tilslutning til kodeksen, og institutioner kan tilslutte sig ved at rette henvendelse til kontaktpersonerne anført i højre kolofon.  

Forskningsintegritet i EU

Den 1. december 2015 vedtog Rådet for den Europæiske Union rådskonklusioner om integritet i forskning, der skal bakke op om Kommissionens og medlemsstaternes indsats på området:

I rådskonklusionerne henvises der til den europæiske kodeks for forskningsintegritet fra 2011, som er udviklet af All European Academies og European Science Foundation:

Senest opdateret 07. januar 2021