Gå til indhold

Horizon Europe - EU’s rammeprogram for forskning og innovation, 2021-2027

Horizon Europe er afløseren til Horizon 2020, og det nye navn symboliserer både kontinuitet og fornyelse.

Forhandlingerne om det nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, blev afsluttet lige inden jul 2020. De juridiske rammer og budgettet på ca. 707 mia. kroner (95,5 mia. euro – løbende priser) er således på plads. Programmer løber frem til 2027. De første arbejdsprogrammer med opslag forventes klar til offentliggørelse i april/maj 2021. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen varetager sammen med Departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks interesser i Horizon Europe, herunder rådgivning af danske deltagere.

Opbygningen af Horizon Europe

Horizon Europe vil ligesom Horizon 2020 være struktureret omkring tre søjler med forskellige delprogrammer og en række tværgående indsatser, men indholdet vil være anderledes end Horizon 2020.

Søjle I består af blandt andet af Det Europæiske Forskningsråd (ERC), som støtter Europas bedste forskere, og delprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions, som støtter forskermobilitet og -uddannelse. Søjle II består af seks tematiske klynger, der via strategiske arbejdsprogrammer og opslag skal yde støtte til transnationale projekter. Søjle III består blandt andet af en ny selvstændig organisation Det Europæiske Innovationsråd, som lancerer nye former for innovationsstøtte og -lån.

Endelig indeholder programmet en særskilt del til understøttelse af Det Europæiske Forskningsrum (ERA) og ”widening”, dvs. støtte til de medlemslande, der har deltaget relativt lidt i rammeprogrammet. Se oversigten nedenfor.

Horizon Europe struktur

Søjle I
Videnskabelig topkvalitet
Søjle II
Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Søjle III
Innovativt Europa

De seks klynger:
Missioner Europæiske innovationsøkosystemer
Forskningsinfrastruktur Europæiske partnerskaber Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) og Videns- og Innovationsfællesskaber (KIC)

 

Delprogrammer udenfor søjlestrukturen
Udbredelsen af videnskabelig topkvalitet ("widening") Styrkelse af det europæiske forskningsrum (ERA)

Fem missioner

Som noget nyt rummer rammeprogrammet fem store missioner. De er forankret i forskning og innovation, men kommer også til at omfatte samarbejde på andre områder f.eks. borgerinddragelse og kontrakter med regioner og byer i Europa. Missionerne er forankret i søjle II, og vil få deres eget arbejdsprogram i Horizon Europe. De fem Mission Board med uafhængige eksperter har formuleret et bud på de enkelte missioner, som Europa-Kommissionen og medlemslandene arbejder videre med i 2021, for at blive klar til at rulle dem ud. Budgettet til missionerne er på max. 10 % af budgettet for søjle II, dvs. ca. 5 mia. euro (løbende priser).

Om de fem missionsområder

 

Klimatilpasning I 2030 skal Europa være klar til at håndtere ekstremt vejr på grund af klimaforandringer. Det handler om at opskalere løsninger og opbygge modstandsdygtighed.
Kræft I 2030 skal mere end 3 millioner flere kræftpatienter overleve – og leve længere og bedre.
Sunde have Fornyelse af vores have og vand: I 2030 skal vi have rene have, genskabe økosystemer og dekarbonisere den blå økonomi.
Klimaneutrale byer I 2030 skal vi have 100 klimaneutrale byer i Europa. Missionen skal støtte og promovere 100 byer i deres systematiske transformation mod klimaneutralitet, som ”experimentation and innovation hubs”.
Sund jord og fødevarer I 2030 skal mindst 75% af Europas jorde være sunde og i stand til at levere de essentielle produkter/services, vi har brug for.

Partnerskaber

En vigtig del af rammeprogrammet er partnerskaber mellem offentlige og private parter på tværs af EU og medlemslandene og de associerede lande. Partnerskaberne er forankret i søjle II. De mere end 120 partnerskaber i Horizon 2020 reduceres til ca. 49 nye partnerskaber (inkl. de såkaldte ”KICs” under ”European Institute of Innovation and Technology” (EIT)) i Horizon Europe.

Hvert partnerskab laver opslag for projekter, der skal være med til at løse udfordringer på et givent område. Desuden er partnerskaberne en måde for medlemslandene af samstemme deres nationale forsknings-og innovationsdagsordener på.

Forskellige typer af partnerskaber

I Horizon Europe bliver der tale om tre(/fire) overordnede typer partnerskaber, der skal lanceres i bølger i det syv-årige program. 

 1. Co-programmerede partnerskaber
  Denne typer af partnerskaber etableres via et Memorandum of Understanding mellem Europa-Kommissionen og private og offentlige parter f.eks. branche- og interesseorganisationer, virksomheder og evt. også nationale forskningsråd og andre tilskudsgivende institutioner. Europa-Kommissionens bidrag er på 60-70 %, mens de øvrige parter primært bidrager “in kind”. De udmøntes via opslag i arbejdsprogrammerne (søjle II), der formuleres af partnerskabet, men typisk er åbne for alle. Der vil være flest af denne type partnerskaber i Horizon Europe.

 2. Co-finansierede partnerskaber
  Denne type partnerskaber etableres via en “Grant Agreement” mellem Europa-Kommissionen og nationale tilskudsgivende institutioner, som regel forskningsråd eller ministerier. Europa-Kommissionen bidrager typisk med 30-50%, mens resten er nationale bidrag. Udmøntes via nationale opslag.

 3. Institutionaliserede partnerskaber
  Denne type partnerskaber er baseret på egen retsakt og styringsenhed. Opslagene følger reglerne i Horizon Europe. Der er to typer af disse store partnerskaber:

  • Artikel 185-partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og en række medlemslande (en udvidet form for co-finansierede partnerskaber). Der vil blive færrest af denne type institutionaliserede partnerskaber i Horizon Europe. 
  • Artikel 187-partnerskaber mellem Europa-Kommissionen og industrikonsortier (en udvidet form for co-programmerede partnerskaber).

Læs mere

Rådgivning om Horizon Europe

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver om mulighederne i Horizon Europe. Du kan også kontakte en rådgiver fra det landsdækkende rådgivernetværk EU-DK Support. 

Kontakt

Chefkonsulent Josephine Them Parnas
EU Forskning og Innovation
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

7231 8371

Senest opdateret 26. januar 2021