Horizon Europe - efterfølgeren til Horizon 2020

Horizon Europe er navnet på afløseren til Horizon 2020, EU’s store rammeprogram for forskning og innovation. Navnet symboliserer både kontinuitet og fornyelse, og der er fuld gang i forberedelserne.
Kontakt
Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk

Siden sommeren 2018 har de 28 medlemslande i EU forhandlet forslaget til det næste rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, med Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Retsakterne er ved at være på plads, og samtidig med forhandlinger af EU’s store syvårige budget, arbejdes der på en Strategisk Plan og en implementeringsplan. Styrelsen for Forskning og Uddannelse varetager sammen med Departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet Danmarks interesser i arbejdet med at gøre Horizon Europe klar til 2021.

Opbygningen af Horizon Europe

Horizon Europe vil ligesom Horizon 2020 være struktureret omkring tre søjler og en række tværgående indsatser, men indholdet vil være anderledes.

Søjle 1 vil bestå af bl.a. ERC-programmet for Europas bedste, enkelte forskere, og MSCA-programmet. Søjle 2 består af seks tematiske klynger, der via strategiske arbejdsprogrammer og opslag skal yde støtte til transnationale konsortier. Søjle 3 består bl.a. af to nye instrumenter til innovationsstøtte. Se oversigten her:

Foreløbig struktur i Horizon Europe

Pillar 1
Excellent Science
Pillar 2
Global Challenges and European Industrial Competitiveness
Pillar 3
Innovative Europe
European Research Council

Six Clusters:

 1. Health
 2. Culture, Creativity and Inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Ressources, Agriculture and Environment
European Innovation Council
Marie Skłodowska-Curie Actions Joint Research Centre European innovation ecosystems
Research Infrastructures European Institute of Innovation and Technology
Widening Participation and Strengthening the European Research Area
Widening participation and spreading excellence Reformning and Enchancing the European R&I system

Fem missioner

Som noget nyt, skal rammeprogrammet på tværs af søjle 2 rumme en række forsknings- og innovationsmissioner. Europa-Kommissionen har derfor nedsat fem Mission Boards med eksperter på højt niveau fra hele Europa for at finde løsninger på nogle af de europæiske borgeres største udfordringer.

De fem missionsområder er:

 1. Tilpasning til klimaforandringer inklusive omstilling af samfundet
 2. Kræft
 3. Sunde have, søer, kystfarvande og indvande
 4. Klimaneutrale og intelligente byer 
 5. Sund jord og fødevarer.

Partnerskaber

Partnerskaber mellem offentlige og private parter på tværs af EU og medlemslandene og de associerede lande vil stadig være en vigtig del af rammeprogrammet. Men det nuværende antal saneres til ca. 49 nye partnerskaber, der skal lanceres i forskellige tempi i det syv-årige program.

Læs mere

Du kan følge arbejdet med Horizon Europe via Europe-Kommissionens hjemmeside eller på Twitter via #HorizonEU.

Senest opdateret 06. maj 2020