Gå til indhold

Gennemførelse og afrapportering

I løbet af projektet skal man indsende rapporter, der dokumenterer fremdrift og udgifter. Desuden stiller EU krav om udnyttelse og udbredelse af de resultater, der opnås i projektet. Læs mere om emnet nedenfor.

Afrapportering

Regnskabsperioder i H2020-projekter løber normalt over 18 måneder. Indenfor 60 dage efter hver regnskabsperiode skal konsortiet afrapportere afholdte, projektrelaterede omkostninger og projektets fremskridt til Europa-Kommissionen. Den afsluttende afrapportering skal ligeledes afsluttes senest 60 dage efter projektafslutningen.

Afrapporteringen sker ved, at alle partnere sender deres bidrag og regnskaber til koordinator, som samler disse til én rapport og sender det til Europa-Kommissionen. Det er vigtigt at overholde fristerne. Ellers modtager man først sin EU-udbetaling ved den efterfølgende afrapporteringsperiode.

Dokumentationskrav

Det er vigtigt, at man kan dokumentere alle omkostninger i tilfælde af en EU-revision indenfor fem år efter projektets afslutning. Der er normalt ikke krav om indsendelse af dokumentation i projektets løbetid.

Projekttimerne skal registreres på en pålidelig måde, og fakturaer og andre beregninger skal gemmes. Ved køb af eksterne ydelser eller andre indkøb skal man kunne dokumentere, at man ikke har betalt over markedsprisen. Dette gøres ved at dokumentere, at man har indhentet konkurrerende tilbud forud for eksempelvis indkøb eller valg af konferencested.

Læs mere

Om tilskudsmodtagers forpligtelser i forhold til original dokumentation

Se webinar om afrapportering

Du kan få mere information om regler, frister og dokumentationskrav ved at se EuroCenters webinarer om afrapportering. Webinarerne sætter fokus på den økonomiske afrapportering af Horizon 2020-projekter. I løbet af de fem webinarer rustes du til at opfylde de krav og regler, der er til afrapportering.

Udnyttelse og udbredelse af resultater

EU stiller krav om både udnyttelse (exploitation) og udbredelse (dissemination) af Horizon 2020-projektresultater. Krav til udnyttelsen af projektresultater skal sikre, at projektresultater bliver udnyttet kommercielt eller til videre forskning også efter projektets afslutning. I forhold til udbredelse af projektresultater er der krav om, at projektresultater skal gøres tilgængelige for offentligheden og stakeholders, så tidligt som det lader sig gøre. Dog er støttemodtagere ikke forpligtet til at offentliggøre resultater, hvis disse er beskyttet som fortrolig information (f.eks. i forbindelse med patentansøgning) eller hvis offentliggørelse går imod andre forpligtelser i tilskudsaftalen (f.eks. beskyttelse af personlig data).

Aktiviteter i forbindelse med udbredelse af projektresultater skal henvende sig til alle relevante målgrupper indenfor projektområdet. Det kan for eksempel være:

  • Projekthjemmeside
  • Foredrag på videnskabelige konferencer
  • Videnskabelige publikationer
  • Videoproduktion, sociale medier, netværksmøder etc.
  • Bidrag til udstillinger og videnskabsfestivaler
  • Borgerrettede aktiviteter til ’lokale’ målgrupper/publikum.

Under og ved afslutningen af projektet er det vigtigt, at man sikrer, at man lever op til forpligtelserne i forbindelse med udnyttelse og udbredelse af projektresultater. Desuden skal man følge den plan, man har indsendt som del af ansøgningen.

Læs mere

Om forpligtelser vedrørende udnyttelse og udbredelse af projektresultater (exploitation and dissemination) i:

Kommunikation

I løbet af Horizon 2020-projektet er der i lighed med udnyttelse og udbredelse af projektresultater også krav til kommunikation. Hvor udnyttelse og udbredelse i forbindelse med projektet primært vedrører resultaterne, dækker kommunikationsaktiviteterne mere bredt over information omkring projektet og løber over hele projektperioden.

Kommunikation i et Horizon 2020-projekt skal i henhold til tilskudsaftalen dække over målrettede aktiviteter til flere relevante målgrupper (inkl. medier og offentligheden) på et strategisk og effektivt grundlag. Det er oplagt at lave en kommunikationsplan, hvor man beskriver de forskellige aktiviteter samt hvornår og hvem, der gennemfører de forskellige kommunikationsopgaver i projektet.

Læs mere

Om tilskudsmodtagers forpligtelser i forhold til kommunikationsaktiviteter

EU-emblem

Ved aktiviteter i forbindelse med udbredelse af projektresultater og generel kommunikation om projektet, også på projektets hjemmeside og eventuelle brochurer, er der en forpligtelse til at bruge EU’s emblem, samt at tilføje teksten:

"This project has funding from the [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme][Euratom research and training programme 2014-2018] under grant agreement No [Number]".

Senest opdateret 09. juni 2021