Statistik og tal om Danmarks deltagelse i Horizon 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse opgør to gange om året oversigter over Danmarks deltagelse i Horizon 2020. Vi zoomer ind på Danmarks hjemtag af midler, fordelingen mellem de forskellige programmer, den regionale fordeling af H2020-midler, universiteternes deltagelse etc.
Senest opdateret 15. februar 2018