Gå til indhold

Muligheder for dansk-tysk samarbejde i Horizon Europe

Onsdag den 27. januar afholdt Danmarks Innovationscenter i München og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen webinaret ‘Få en flyvende start på Horizon Europe via et samarbejde med Tyskland’ for at give et overblik over, hvorfor og hvordan danske Horizon-deltagere finder deres næste samarbejdspartner.
Kontakt
Johan Frederik Mau
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 26
Email: jmau@ufm.dk

01. februar 2021

Tyskland er det land, som danske forskere, virksomheder m.fl. fortrækker at samarbejde med i Horizon 2020-projekter. Og mulighederne for dansk-tysk samarbejde fortsætter i det nye forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe.

Det fortalte Ulrik Kjølsen Olsen, innovationsattaché på ICDK München, på webinaret, hvor også DTU-professor Tejs Vegge præsenterede det store Horizon-projekt BIG-MAP, og Dr. Panteleïmon Panagiotou fra BayFOR præsenterede sit perspektiv på et dansk-tysk samarbejde.

“Der er mange muligheder for et større samarbejde inden for forskning og innovation, for danske og tyske partnere komplimenterer hinanden godt. Vi håber at kunne inspirere til et øget samarbejde på tværs af grænsen i Horizon Europe, der kan frigøre potentialet i en ny innovationsæra,” sagde Ulrik Kjølsen Olsen.

Muligheder i Sydtyskland

Det tyske industrilandskab gennemgår en transformation i disse år. Den tyske produktionsindustri, ikke mindst bilindustrien, er udsat for en stadig stærkere international konkurrence. Det tvinger etablerede virksomheder til at genopfinde sig selv og indgå i nye innovationspartnerskaber.

Bayern er Tysklands forsknings- og innovationshotspot. Sidste år præsenterede ministerpræsident Markus Söder Bayerns strategi for teknologi og innovation - High Tech Agenda, der blandt andet skal styrke samarbejdet mellem virksomheder og videninstitutioner. Et samarbejde, der er mere formaliseret end i Danmark, og hvor der endda er eksempler på, at virksomheder rykker ind på universiteter for at engagere sig direkte med forskerne - de såkaldte ”Industry on Campus”-partnerskaber.

“Samarbejdet mellem virksomheder og forskere i Sydtyskland er tæt, og der vil også være mange vigtige partnere for danske videninstitutioner i Horizon Europe,” sagde Ulrik Kjølsen Olsen.

At der er en god grund til at holde godt øje med netop Sydtyskland, var Dr. Panteleïmon Panagiotou fra BayFOR, Bavarian Research Alliance, enig i, for potentialet er stort.

“Bayern er klar til at samarbejde på europæisk niveau, og hos BayFOR har vi netop til formål at bringe forskere og SMV’er fra Bayern godt ind i Horizon Europe. Så det vil være relevant for danske aktører at se mod Bayern efter nye samarbejdspartnere,” sagde Dr. Panteleïmon Panagiotou og tilføjede:
“Det bliver spændende at se, hvilke områder Danmark er interesseret i at samarbejde inden for - om det er mobilitet, sundhed eller robotteknologi.”

Ifølge Ulrik Kjølsen Olsen er det især inden for den grønne omstilling, der er gode muligheder for at samarbejde, for selvom Danmark er længere fremme, så er Tyskland godt i gang med at udvikle grønne teknologier som batterier, hydrogen og nye brændstoffer.

“Horizon Europe forsøger at bringe videninstitutioner og industrien sammen i grønne programmer, og derfor bliver tyske partnere endnu mere attraktive i Horizon Europe.”

Succesraten i Horizon 2020 er desuden højere for projekter med deltagelse af partnere fra Danmark og Bayern samt Danmark og Baden-Württemberg sammenlignet med Danmarks samarbejdspartnere i programmet generelt.

BIG-MAP: EU-projekt på tværs af grænsen

DTU-professor Tejs Vegge, leder af BIG-MAP-konsortiet, en af EU’s mest ambitiøse satsninger på batteriområdet med et projektbudget på 150 mio. kr., præsenterede BIG-MAP som et godt eksempel på et succesfuldt samarbejde. BIG-MAP er en del af det europæiske forskningsinitiativ BATTERY2030+ og involverer 34 partnere, hvoraf hele seks er tyske.

Batterier kommer til at spille en afgørende rolle i udfasningen af fossile brændstoffer, især i transportsektoren, men der er brug for billigere og mere bæredygtige alternativer til de eksisterende batterier.

“Batterier er i hjertet af den grønne omstilling. Vi skal udvikle en helt ny teknologi og et nyt fælles ’batterisprog’, der gør det muligt at bruge kunstig intelligens til at indhente, analysere og udnytte data fra alle dele af forsknings- og udviklingsværdikæden på én og samme tid. Det kræver internationalt samarbejde – og de tyske partnere er centrale i projektet,” sagde Tejs Vegge.

Sådan hjælper ICDK og EU-DK Support

De danske Horizon Europe-deltagere, der gerne vil arbejde endnu mere strategisk med Tyskland, kan kontakte Innovationscentret i München.

"Vi kan hjælpe de danske Horizon-ansøgere med overblik og adgang til nye netværk samt konkret matchmaking, idet vi allerede er til stede i økosystemet,” sagde Ulrik Kjølsen Olsen som en afsluttende bemærkning på webinaret.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder rådgivning om Horizon Europe og de muligheder, programmet giver for internationalt samarbejde om forskning og innovation. Det samme gør det landsdækkende EU-DK Support netværk, som består af offentlige rådgivere rundt om i landet.

Kontakt

Vil du vide mere om dansk-tysk samarbejde kan du følge:

Senest opdateret 04. februar 2021