Gå til indhold

Forkortelse og begreber

Neden for under du en oversigt over de mest benyttede forkortelser og begreber i COST.

Forkortelse eller begreb

Forklaring

MC Medlem af Management Committee
MoU Memorandum of Understanding er aktionens projektplan for netværksaktiviteterne
ITC

Inclusiveness Target Countries er et COST tiltag, der har til opgave at inkludere lande og promovere forskning i hele Europa og skabe bedre muligheder for tværfaglige forskningssamarbejder på tværs af lande. Du kan finde en oversigt på COST's hjemmeside under Documents and Guidelines.

CNC COST National Coordinators er de nationale kontaktpersoner hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der varetager nomineringsprocessen samt tager sig af henvendelser fra danske interessenter.
MC Action Chair/ MC Chair Management Committee (Action) Chair er ansvarlig for koordinering og implementering af aktionen. Denne vælges ved første møde i COST-aktionen blandt aktionens MC-medlemmer. Der vælges desuden en MC Vice Chair, der har til opgave at understøtte opgaverne. Derudover arrangeres der workshops for MC Chair, så man kan blive trænet i sin rolle. MC Chair kontaktes direkte af COST i forbindelse med træningerne.
Grant Holder Den juridiske enhed, der udvælges blandt aktionens MC medlemmer, som er ansvarlig for den administrative og økonomiske gennemførsel af COST-aktionen. Grant Holder vælges ved første møde i COST-aktionen blandt aktionens MC-medlemmer. Der arrangeres desuden workshops for Grant Holder, så man kan blive trænet i sin rolle. Aktionens Grant Holder kontaktes direkte af COST i forbindelse med træningerne.
WG

Working Group (WG) er den arbejdsgruppe, som udfører de handlinger, der kræves af aktionen for at opfylde målene I MoU. For at deltage som arbejdsgruppemedlem, skal du kontakte aktionens Working Group leder, der administrerer ansøgninger om at blive optaget. Working Group lederen i den pågældende aktions kontaktoplysninger kan findes under aktionen på COST's hjemmeside "Browse Actions". WG-lederen vælges ved det første møde i aktionen blandt aktionens MC-medlemmer.

Science Officer Ansat af COST er med til at godkende arbejds- og budgetplan i forbindelse med aktionen. Hver COST-aktion har en Science Officer tilknyttet, som besvarer spørgsmål omkring budget, 'financial reporting' etc. ifm. den pågældende aktion.
Administrative officer Ansat af COST. Administrative Officer er den direkte kontakt til Grant Holder og står b.la. for rejserefusioner.

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Emilie Abild Aanestad
Studentermedhjælper
Tlf.: +45 72 31 79 15
Email: ema@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024