Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i COST-ansøgninger

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til COST.

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til COST om at deltage i eksisterende COST-netværk. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
EU Forskning og Innovation
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) behandler oplysninger som led i sagsbehandlingen af COST-ansøgninger. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) behandler de oplysninger, herunder kontaktoplysninger, som du selv oplyser i ansøgningen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser i ansøgningen behandles og opbevares i styrelsens IT-system. Det overordnede formål er, at behandle ansøgningerne. Som led i normeringen videregives personoplysninger til COST om nominerede til Management Committee med mindre du ikke giver samtykke til dette. 

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i UFS’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med om din ansøgning imødekommes eller ej. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i op til cirka fem år fra modtagelsen af din ansøgning.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Hvis samtykket trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du ende en mail til eurocenter@ufm.dk med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – COST

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på:

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. november 2023