Gå til indhold

FAQ

Nedenfor finder du en oversigt over oftest stillede spørgsmål i forbindelse med COST.

Har COST indflydelse på indholdet af Horizon Europe-opslag?

COST-aktionerne har ingen direkte indflydelse på Horizon Europe-opslag. Dog er en del af formålet med COST at udbygge forskernetværk inden for og på tværs af faglige områder og landegrænser. Disse forskernetværk kan skabe grobund for potentielle samarbejder om ansøgninger til Horizon Europe. Det er derudover værd at påpege, at selvom formålet med COST ikke direkte er at viderebringe input til Horizon Europe, kan man som netværk godt beslutte, at der er noget viden, som man ønsker at kanalisere videre til Europa-Kommissionen.

Rådgiver Styrelsen om, hvordan man skriver en god ansøgning?

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen læser vi ikke ansøgninger til aktioner igennem, og vi giver ikke konkret feedback. Du kan orientere dig i følgende, for at få en indikation på, hvad der forventes i en ansøgning:

SESA Guidelines og evaluering, som findes under Documents and Guidelines på:

I andre aktioners MoU under ”Browse Actions” her for at få inspiration (brug Google Chrome) via: 

Læs mere

Hvor mange medansøgere giver det mening at have i en ansøgning til en aktion?

Der er ingen begrænsning på antallet af medansøgere i en COST-ansøgning. Der er imidlertid ingen grund til at overdrive antallet af medansøgere i en ansøgning. Medansøgere bør være en interessant bidragsyder eller en potentiel deltager i aktionen. Hovedansøgeren bør desuden tilstræbe at have en balanceret fordeling af forskere fra forskellige lande. Medansøgere har som udgangspunkt forrang i forhold til andre ansøgere, der ønsker at blive indstillet som medlem af Management Committee. Her er det dog værd at bemærke, at Danmark kun kan nominere op til to medlemmer til aktionens styregruppe.

Hvordan klager jeg over evalueringsprocessen i forbindelse med en ansøgning?

For at sikre retfærdighed og transparens i forhold til evalueringen af ansøgninger, er der mulighed for at gøre brug af Redress Procedure. Hovedansøgeren kan på denne måde klage over afgørelsen, dog kun hvis der er tale om ’procedural shortcomings’ eller ’factuel errors’.

Forespørgslen skal foreligge inden for 15 kalenderdage efter, at man er blevet orienteret om beslutningen. Du kan finde yderligere information om klage proceduren i SESA Guidelines s. 29. Find SESA Guidelines på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.

Hvor krævende er det at være medlem af en Management Committe?

Det er svært at afgøre præcist, hvor meget tid et medlem af Management Committee (MC) bruger, da dette varierer. Hvis man ikke har nogle af nøglelederpositionerne i netværket (f.eks. MC Chair, Vice Chair, Grant Holder eller WG leader) er erfaringen fra tidligere medlemmer, at så længe du opfylder forpligtelserne beskrevet nedenfor og deltager i møderne, kan man mere eller mindre selv bestemme, hvor involveret man ønsker at være. Der er almindeligvis 2-3 møder hvert år.

Medlemmer af Management Committee forventes at:

 • deltage i aktionens MC-møder og opfylde deres pligter vedrørende ledelse og implementering af aktionen.
 • interagere med andre MC-medlemmer mhp. at sikre deltagelse i MC-møderne og informere ligeligt om aktionens fremskridt.
 • opfordre til national deltagelse i aktionen med fokus på unge forskere og opfordre dem til at udfylde ledige pladser (fx i Working Groups etc.).
 • informere deres forskningsmiljø og CNC om aktiviteter, som finder sted i landet og udbrede aktionens resultater/succeshistorier.
 • informere CNC'en om eventuelle ændringer i deltagelse i aktionen (fx hvis man flytter institution, orlov/fravær eller udmeldelse etc.) og imødekomme enhver anmodning fra CNC'en.
 • respektere fundamentale etiske principper, som beskrevet i COST's Code of Conduct.

Code of Conduct kan findes på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.

Hvad får man ud af at være medlem af en Management Committee fremfor at deltage i aktionen på anden vis?

Ved at være medlem i Management Committee har man indflydelse på aktionens aktiviteter og implementering af aktionen. 

At deltage i aktionen som MC-medlem fra dens begyndelse er desuden hensigtsmæssigt for at få mest mulig indflydelse, samarbejde og reel deltagelse i netværket - ikke mindst fordi, nøglepositionerne (MC Chair, Vice Chair, Grant Holder og Working Group Leader etc) bliver valgt ved afstemning på aktionens første MC-møde.

Hvordan fungerer refusion af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder under en COST-aktion?

Der ansøges om refusion af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder under en COST-aktion igennem systemet e-COST. Her oprettes en profil, hvorfra man kan indsende en Online Travel Reimbursement Request (OTRR), når man accepterer et møde. Forespørgslen skal indsendes inden for 15 kalenderdage efter datoen for aktiviteten. Husk at uploade kopier af alle fakturaer og/eller kvitteringer samt andre relevante dokumenter i e-COST.

Du kan læse mere om refusionsreglerne i Annotated Rules for COST Actions s. 84-90. Dokumentet kan findes på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.  

Hvilke udgifter er støtteberettigede?

Det er COST-aktionens Management Committee, der bestemmer, hvem blandt de berettigede deltagere, der har ret til økonomisk støtte til deres rejse- og opholdsudgifter ud fra tabellen i afsnit 6.4 (s. 60) i Annotated Rules for COST Actions.

De berettigede deltagere får økonomisk støtte i form af Daily Allowance. Denne dækker over hotel, måltider og lokal transport i mødelandet. Satsen udregnes ud fra prisniveauet i mødelandet samt længden på opholdet. Aktionens Management Committee kan beslutte at reducere i satsen. Udgifter til langvarig transport som fly eller længere bus og togrejser er også støtteberettigede under en række betingelser. 

Du kan orientere dig i de specifikke betingelser ift. støtteberettigede udgifter i Annotated Rules for COST actions afsnit 6. (s. 57).

Annotated Rules for COST actions kan findes på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.

Du kan læse mere om refusionsreglerne i Annotated Rules for COST Actions s. 84. 

Hvilke udgifter er ikke støtteberettigede?

Nedenfor er listet en række udgifter, som ikke er støtteberettigede igennem COST. Den resterende liste kan forefindes i afsnit A1-3.1.4 (se link nedenfor).

 • Taxa og parkering
 • Ekstra nætter samt dertilhørende måltider
 • Honorarer, registrering og forsikringer
 • Gebyrer for ombooket rejse
 • Benzin
 • Visum

Du kan læse mere om refusionsreglerne i Annotated Rules for COST Actions s. 84-90. Dokumentet kan findes på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.  

Hvornår gælder en COST-aktions budget fra?

Når en COST-aktion er blevet godkendt, informerer aktionens Science Officer hovedansøgeren om, hvornår det første budget gælder fra. Hvis der er usikkerhed om dette, bedes I venligst kontakte den Science Officer, der er tilknyttet aktionen.

Du kan læse mere om budget, financial reporting, grant period etc i Annotated Rules for COST Actions. Du kan finde Annotated Rules for COST Actions på COST's hjemmeside under Documents and Guidelines.

Kan man regne med økonomisk støtte til udlandsophold med henblik på at besøge eller arbejde i laboratorier eller få besøg af en udenlandsk forsker?

Det kan være muligt at opnå økonomisk støtte fra COST i forbindelse med udlandsophold, der understøtter aktionen. Det er især en mulighed i form af Training Schools eller Short Term Scientific Missions (STSM).

Disse kan du læse mere om i Annotated Rules for COST Actions samt orientere dig i betingelserne for at kunne modtage økonomisk støtte eller refusion i forbindelse med disse ophold.

Du kan finde Annotated Rules for COST Actions på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.

Er man forpligtet til at bruge halvdelen af budgettet til fordel for forskere i ITC-landene?

Som udgangspunkt er der ikke en decideret regel, der tilsiger, at man er forpligtet til at bruge halvdelen af budgettet til fordel for forskere i ITC-lande. Det betyder, at den Science Officer, der er tilknyttet aktionen, ikke vil gå aktionens regnskab igennem og tjekke om man har brugt halvdelen af budgettet på disse. Dog regner Science Officer med, at en stor del af budgettet automatisk vil blive brugt til fordel for ITC-lande, da det er et krav, at Open Call-ansøgninger består af min. 50% ansøgere fra ITC-lande.

Aktionens Science Officer vil dog protestere, hvis man favoriserer lande, der ikke betegnes som ITC-lande. Action Reporter, som er nomineret af Science Officer, vil ydermere tjekke fordelingen af forskere ud fra principperne om kønsbalance, ITC-lande og antal år efter bestået Ph.d.

Science Officer og Action Reporter vil således stadig vurdere, om aktionen følger de overordnede COST-anbefalinger, og om nogle medlemmer bliver favoriseret frem for andre, selvom der ikke er en decideret regel.

Du kan læse mere om budget og financial reporting i Annotated Rules for COST Actions. Du kan finde Annotated Rules for COST Actions på COST's hjemmeside under Documents and Guidelines.

Er de maks. 15% til Financial, Scientific, Administration and Coordination (FSAC) inkluderet i det årlige budget?

Ja, de maks. 15% Financial, Scientific, Administration and Coordination (FSAC) er inkluderet I det årlige budget. Det er aktionens Grant Holder og den tildelte Science Officer, som forhandler FSAC.

Læs mere om budget og FSAC i Annotated Rules for COST Actions, Bilag 5. Du kan finde Annotated Rules for COST Actions på COST's hjemmeside Documents and Guidelines.

Jeg har yderligere spørgsmål til budget i forbindelse med vores godkendte COST-aktion?

Der er en Science Officer, som er ansat hos COST, tilknyttet hver aktion, og som besvarer spørgsmål om aktionernes budget, financial reporting, grant period etc.

Du kan finde kontaktoplysninger på Science Officer under ”Browse Actions” på COST’s egen hjemmeside.

Du kan læse mere om budget og financial reporting etc. i Annotated Rules for COST Actions. Du kan finde Annotated Rules for COST Actions på COST's hjemmeside under Documents and Guidelines.

Skal man vedhæfte budget på en netværksansøgning?

Nej, man skal ikke vedhæfte budgettet på en netværksansøgning.

Ansøgningen om etablering af et nyt COST-netværk består af fire hovedområder:

 1. S&T excellence
 2. Networking excellence
 3. Impact
 4. Implementation

Du kan læse mere om krav til ansøgningen her

Skal Uddannelses- og Forskningsstyrelsen involveres, før man kan sende en ansøgning om et nyt netværk?

Nej, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal ikke involveres i en ansøgning om et nyt netværk. Ansøgningen sendes direkte til COST via ansøgningssystemet eCOST.

Du kan læse mere om, hvordan man etablerer et nyt COST-netværk her, hvor du også finder links til bl.a. ansøgningsskabelonen.

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Emilie Abild Aanestad
Studentermedhjælper
Tlf.: +45 72 31 79 15
Email: ema@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. februar 2024