Gå til indhold

Om Horizon Europe

EU's rammeprogram for forskning og innovation Horizon Europe finansierer forskning og innovation. Programmet giver aktører i Danmark mulighed for at deltage i forsknings- og innovationsprojekter på højt internationalt niveau. Horizon Europe løber til 2027 og har et budget på ca. 707 mia. kroner.

Organisering af Horizon Europe

Horizon Europe er struktureret omkring tre søjler med forskellige programmer og en række tværgående indsatser.

  • Søjle I består af blandt andet af Det Europæiske Forskningsråd (ERC), som støtter fri forskning udført af Europas bedste forskere, og programmet Marie Skłodowska-Curie Actions, som støtter forskeres mobilitet og uddannelse.
  • Søjle II består af seks tematiske programmer - også kaldet klynger. Via strategiske arbejdsprogrammer og opslag yder Søjle II støtte til transnationale projekter.
  • Søjle III består blandt andet af det nye Det Europæiske Innovationsråd, som lancerer nye former for innovationsstøtte og -lån.

Endelig indeholder rammeprogrammet en særskilt del til understøttelse af Det Europæiske Forskningsrum (ERA) og ”widening”, dvs. støtte til de medlemslande, der har deltaget relativt lidt i rammeprogrammet.

Overblik over Horizon Europe

Søjle I
Videnskabelig topkvalitet
Søjle II
Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne

Søjle III
Innovativt Europa

De seks programmer/klynger:

 

Delprogrammer udenfor søjlestrukturen

Læs mere

Senest opdateret 16. juni 2021