Gå til indhold

Håndtering af personoplysninger i forbindelse med rådgivning

Nedenfor kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med rådgivning om Horizon-programmerne.

Dataansvarlig

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med rådgivning om Horizon-programmerne. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rådgivning om Horizon-programmerne, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS)
EuroCenter
Haraldsgade 53
2100 København Ø
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriets databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måder:
E-mail: dpo@ufm.dk
Telefon: 7231 8909
Brev: Brev til ministeriet “att. databeskyttelsesrådgiver”.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler oplysninger som led i rådgivning om Horizon Europe.  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen behandler de oplysninger, som du selv oplyser pr. mail. Der vil oftest være tale om almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv.

Hvordan vi bruger dine oplysninger

De personoplysninger, som du oplyser pr. mail eller telefon registreres i UFS’s IT-system. Det overordnede formål er at levere professionel rådgivning. Dine personoplysninger videregives ikke til tredjepart. 

Opbevaring af personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes i UFS’s IT-system og bruges efterfølgende til at kontakte dig i forbindelse med rådgivning og evt. arrangementer om samme emne. Dine personoplysninger opbevares almindeligvis i cirka fem år fra din henvendelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis samtykke trækkes tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage skal du ende en mail til med emnefeltet: Tilbagetrækning af samtykke – Rådgivning om Horizon Europe.

Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder på:

Klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, styrelsen behandler dine personoplysninger på. Find Datatilsynets kontaktoplysninger på:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. februar 2023