Gå til indhold

Vejledning om Horizon Europe

Topbillede
Her finder du information om Horizon Europe, får afklaring på, hvad den gode ansøgning indeholder og bliver skarp på, hvordan projekter administreres. Du kan også finde kontaktinformation på EU-rådgivere i netværket EU-DK Support og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Få succes med din ansøgning og projekt

Sådan skriver du en god ansøgning

Læs om de fem trin på vejen til den gode ansøgning. Få styr på køn, herunder planen for Gender Equality, etik samt råd om, hvordan du integrerer fx et humanistisk aspekt i ansøgningen.

Sådan administrerer du projektet

Tillykke med bevillingen. Nu starter ny forskning og innovation, men også en række praktiske og administrative opgaver. Læs om de forskellige trin i administrationen af dit Horizon Europe-projekt.

Få individuel EU-rådgivning

Kontakt os

HE_325X214_Styrelsen_3.pngMedarbejderne i det landsdækkende netværk EU-DK Support, herunder EuroCenter, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen rådgiver om Horizon Europe. Rådgiverne rundt om i landet er klar til at hjælpe ansøgere, mens EuroCenter primært understøtter rådgiverne i deres arbejde med at hjælpe lokalt.

 

Netværksgrupper for offentlige EU-rådgivere og administratorer

Netværket EU-DK Support

Netværket er for EU-rådgivere fra det offentlige. Netværkets medlemmer vejleder om en bred vifte af EU-programmer, herunder Horizon Europe. Netværkets medlemmer udveksler viden og erfaringer på tværs af ni EU-programmer.

Netværket EU-ERFA

Netværket har fokus på Horizon Europe og samler administratorer og rådgivere fra den offentlige sektor. Netværkets medlemmer udveksler viden og praktiske erfaringer med at deltage i Horizon Europe.

Senest opdateret 16. juni 2021