Gå til indhold

Klart bedre holdbarhed af frugt og grønt

Kartofler og gulerødder kan holde sig friske i otte dage mere og salatblandinger i fire. Det er blevet muligt gennem tilpasning af emballagen til det enkelte produkt og til forholdene i butikkerne. Bag den øgede holdbarhed ligger et innovationskonsortium.

Pakning af Frugt og Grønt

Når salatblandinger, frugt og grøntsager ryger i indkøbskurven, tænker vi ikke nærmere over, at emballagen er perforeret. Men faktisk har størrelsen og fordelingen af de små huller i plasticindpakningen overraskende stor betydning for, hvor længe indholdet forbliver friskt. Det viser arbejdet i innovationskonsortiet Produkttilpasset Pakning af Frugt og Grønt.

- Vi har øget vores omsætning på denne type emballage tre-fire gange, fordi vi kan dokumentere, at holdbarheden af produkterne bliver virkelig markant forlænget, siger Kim Berg Jensen, adm. direktør for Scanstore Packaging A/S.

Milliarder at tjene

GulerødderBedre holdbarhed af frugt og grønt har enorm værdi både for detailhandlen og samfundsøkonomien. Ifølge konsortiets beregninger mister Danmark hvert år mellem 2,5 og 4,0 milliarder kr., når fordærvede varer må kasseres.

Scanstore Packaging er specialiseret i laser-perforeret folie til frugt og grønt. Den rigtige fordeling af huller er vigtig - fordi produkterne stadig er levende. De ånder og vekselvirker således med omgivelserne. For lille respiration fremskynder de processer, der fører til forrådnelse, mens for kraftig respiration tørrer produktet ud og fremskynder modningsprocessen.

- Det gælder kort sagt om at finde den rigtige balance. Sågar kan der være forskel mellem to sorter af kartofler på, hvilken perforering, der er rigtig. Desuden spiller temperatur og andre forhold i butikken ind. Derfor køber vi jævnligt produkter i butikkerne, så vi kan måle i vores laboratorium, om man faktisk opnår den optimale holdbarhed. Hvis det ikke er tilfældet, justerer vi perforeringen til næste gang, forklarer Kim Berg Jensen.

Godt gang i eksport

Middelfart-virksomheden har i dag ni medarbejdere mod seks, da konsortiet gik i gang for fire år siden.

- Vi ville også have haft vækst uden konsortiet, men jeg er ikke i tvivl om, at konsortiet har bidraget i ikke ubetydelig grad. Blandt andet har vi fået gang i eksport, som nu udgør 50 procent af vores omsætning. Her har det været medvirkende, at vi har kunnet henvise til den dokumentation, som konsortiet har bragt til veje.

På spørgsmålet, om hemmeligheden bag successen især er sund fornuft eller videnskab, svarer direktør Kim Berg Jensen:

- Man når langt med sund fornuft, men kun hvis man har forståelse for videnskaben, der ligger bagved.

Tendens mod færdige blandinger

Ud over perforering har innovationskonsortiet interesseret sig for selve plastmaterialerne, samt for en række mere avancerede måder at forlænge holdbarheden.

- Nogle af disse metoder er stadig fremtidsmusik. Her og nu er det især perforeringen og valget af materialer, der kan give resultater. Og her kan vi sige, at vi nu er klart foran de fleste andre lande, siger sektionsleder Søren Østergaard, Teknologisk Institut, som har været koordinator for konsortiet.

Han tilføjer, at betydningen af konsortiets arbejde vil blive endnu større i de kommende år:

- Der er jo en klar tendens til, at forbrugerne køber stadig flere forarbejdede varer. For eksempel vælger man salatblandinger frem for at købe råvarerne separat. Her er det meget afgørende, at emballagen er korrekt. Ellers får man alt for kort holdbarhed.

Fortsat med i forskning

Innovationskonsortiet udløb 1. marts 2013. Adm. direktør Kim Berg Jensen, Scanstore Packaging, understreger, at konsortiet har haft betydning ud over den forøgede holdbarhed af produkterne:

- Den vigtigste effekt er måske, at konsortiets arbejde har skabt en bevidsthed i detailhandlen om, hvor stor betydning både emballagen og forholdene i butikkerne har for holdbarheden af frugt og grønt. Desuden er der skabt netværk mellem virksomhederne og forskningsinstitutionerne. Vi havde ikke selv samarbejde tidligere, men medvirker nu i flere forskningsprojekter efter konsortiet udløb.

Pakning af Frugt og Grønt

  • Deltagerne i innovationskonsortiet Produkttilpasset Pakning af Frugt og Grønt var: Yding Grønt A/S, Axel Månsson A/S, Tange Frilandsgartneri A/S, Scanstore Packaging A/S, NNZ Denmark Aps, Mondi Packaging Nyborg A/S, Frugt og Grønt Rådgivning, Institut for Råvarekvalitet ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut. Konsortiet forløb fra 2009-2013.
Senest opdateret 19. maj 2020