Gå til indhold

Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter indenfor bæredygtig fødevareproduktion

Prækvalifikations ansøgningsfrist: 1. april 2014

Det Strategiske Forskningsråd er nu en del af Danmarks InnovationsFond


Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt. Indholdet herunder er en del af InnovationsFonden.

 

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i det europæiske ERA-NET Bæredygtig Fødevareproduktion (SUSFOOD), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat 500.000 Euro til dansk deltagelse i opslaget.

Danmark deltager aktivt i ERA-NET Bæredygtig Fødevareproduktion (SUSFOOD), hvis formål er at øge samarbejdet og koordineringen af EU's nationale forskningsprogrammer inden for bæredygtig fødevareproduktion, inkluderende hele forsyningskæden fra primærproducent til forbrugeren.

De store udfordringer, som Europa står over for stiller krav om bæredygtige løsninger på områder som: Fødevare forsyningssikkerhed - for at sikre mad nok til verdens voksende befolkning samt en bæredygtig fødevareproduktion der tager hensyn til stadigt faldende forsyninger af energi, vand, naturressourcer, samt klimaforandringer.
SUSFOOD består af 25 partnere fra 16 europæiske lande. Der skal indgå mindst tre SUSFOOD partnerlande i samarbejdet. Den samlede ramme fra dansk side er 4 mio. kr., og det er hensigten at støtte flere projekter. Projekterne forventes at forløbe over maks. tre år.

Der er prækvalifikation med frist d. 1. april 2014.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019