Gå til indhold

Udenlandske uddannelser

Regler for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer.

Vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Lov

Loven om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. er oprindelig vedtaget i 2001, og dens nuværende indhold fremgår af lovbekendtgørelse nr. 579 af 1. juni 2014 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Bestemmelserne om klager til Kvalifikationsnævnet er ændret ved lov nr. 544 af 29. april 2015 om ændring af lov om maritime uddannelser og lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 602 af 25. juni 2003 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer: 

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2007 om ændring af bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :

Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2007 om Kvalifikationsnævnet:


Adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv

Reglerne for anerkendelse på det lovregulerede område står hovedsagelig i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven) og den tilhørende bekendtgørelse samt i lovgivningen for de enkelte erhvervsområder.

Lov

Lov nr. 1871 af 29. december 2015 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven):

Lov nr. 884 af 16. juni 2020 om ændring af lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer:

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 53 af 14. januar 2016 om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesbekendtgørelsen):

Bekendtgørelse nr. 1115 af 1. juli 2020 om ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v.:


Ansvarlig styrelse

I nogle af teksterne er den ansvarlige styrelse omtalt som Styrelsen for Videregående Uddannelser eller CIRIUS. Den ansvarlige styrelse i dag er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. oktober 2023