Gå til indhold

Universiteter

Love og bekendtgørelser vedrørende universiteterne

Love og bekendtgørelser

Universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019 

Bekendtgørelse nr. 1957 af 15. oktober 2021 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Personalejura

Campus

Forskningssamarbejde

    Universiteternes forskningssamarbejde med private virksomheder

    Senest opdateret 25. oktober 2021