Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2004

Publikationer 2004

Viser 1-42 af 42 resultater
Teknologisk fremsyn om hygiejne – Forskningspolitisk handlingsplan 2004
Teknologisk fremsyn om hygiejne – Forskningspolitisk handlingsplan 2004
Publiceringsdato 21. december 2004 Denne rapport indeholder en række anbefalinger til, hvordan vi kan imødegå nogle af de største udfordringer på hygiejneområdet i et 10-20 årigt perspektiv. Fokus er på foranstaltninger til at forebygge og reducere smittespredning.
Taxameterudvalgets rapport – Forenkling af bevillingssystemet på universitetsområdet
Taxameterudvalgets rapport – Forenkling af bevillingssystemet på universitetsområdet
Publiceringsdato 17. december 2004 Taxameterudvalget, som blev nedsat under Videnskabsministeriet primo 2004 med frist for afrapportering ultimo 2004, er et led i opfølgning af universitetsloven og den forudgående politiske aftale fra 2002.
Globaliseringens udfordring til faglighed og kvalitet inden for uddannelse, forskning og it
Globaliseringens udfordring til faglighed og kvalitet inden for uddannelse, forskning og it
Publiceringsdato 07. december 2004 Dansk formandskab i Nordisk Ministerråd for uddannelse, forskning og it 2005
Teknologisk fremsyn om dansk nanovidenskab og nanoteknologi
Teknologisk fremsyn om dansk nanovidenskab og nanoteknologi
Publiceringsdato 01. december 2004 Handlingsplan December 2004
Magasinet Humaniora nr. 4 2004
Magasinet Humaniora nr. 4 2004
Publiceringsdato 01. december 2004 Statens Humanistiske Forskningsråd
Polarfronten nr. 4 2004
Polarfronten nr. 4 2004
Publiceringsdato 01. december 2004
Årsberetning 2003, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2003, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 01. december 2004 Årsberetning fra Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Evalueringsrapport af Dansk Center for Scientific Computing
Evalueringsrapport af Dansk Center for Scientific Computing
Publiceringsdato 24. november 2004 Rapporten har tre bilag: Kommissoriet for evalueringen, en oversigt over baggrundsmaterialet for evalueringen samt programmet for de møder, panelet har holdt med DCSC's bestyrelse, administration, driftscentre og brugere.
Danske virksomheders forsknings- og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 2003
Danske virksomheders forsknings- og udviklingsarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi 2003
Publiceringsdato 15. november 2004
Universitetskandidaters og ph.d. ers arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse 1993-2002
Universitetskandidaters og ph.d. ers arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse 1993-2002
Publiceringsdato 08. november 2004 Notat om universitetskandidaters og ph.d'ers arbejdsmarkedsstatus og beskæftigelse 1993-2002
Klinisk kræftforskning i Danmark – konkrete tiltag til understøttelse af kræftbehandlingsplanen
Klinisk kræftforskning i Danmark – konkrete tiltag til understøttelse af kræftbehandlingsplanen
Publiceringsdato 01. november 2004
Forskning og innovation i et regionalt perspektiv
Forskning og innovation i et regionalt perspektiv
Publiceringsdato 22. oktober 2004 - Analyse og eksempler
Iværksætterbarometer 2004
Iværksætterbarometer 2004
Publiceringsdato 01. oktober 2004
GTS-institutternes Performanceregnskab for året 2003
GTS-institutternes Performanceregnskab for året 2003
Publiceringsdato 01. oktober 2004 – Kvalitet og effektivitet i den teknologiske service
Viden flytter ud - vejen til højteknologiske regioner
Viden flytter ud - vejen til højteknologiske regioner
Publiceringsdato 09. september 2004
Forskningsrådenes internationale samarbejde 2004
Forskningsrådenes internationale samarbejde 2004
Publiceringsdato 01. september 2004
Forskning der nytter
Forskning der nytter
Publiceringsdato 01. september 2004 Det Strategiske Forskningsråd
Polarfronten nr. 3 2004
Polarfronten nr. 3 2004
Publiceringsdato 01. september 2004
Fokus på fremtiden
Fokus på fremtiden
Publiceringsdato 17. august 2004 Visioner for bioteknologi, nanoteknologi og informations- og kommunikationsteknologi
Produktudvikling i dansk fremstillingsindustri
Produktudvikling i dansk fremstillingsindustri
Publiceringsdato 09. august 2004
Tal om forskning 2004
Tal om forskning 2004
Publiceringsdato 01. august 2004 'Tal om Forskning 2004' er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse. Publikationen udarbejdes på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser.
Evaluering af Forskningsprogram for Grundlagsskabende Fiskeriforskning og Akvakultur
Evaluering af Forskningsprogram for Grundlagsskabende Fiskeriforskning og Akvakultur
Publiceringsdato 01. august 2004
Evaluering af forskerpatentloven
Evaluering af forskerpatentloven
Publiceringsdato 07. juli 2004 Udarbejdet af Inside Consultign, Cowi A/S og Eskild Hansen for Videnskabsministeriet
Bedre konkurrenceevne i Europa – forudsætningen for vækst og beskæftigelse
Bedre konkurrenceevne i Europa – forudsætningen for vækst og beskæftigelse
Publiceringsdato 29. juni 2004 Denne publikation er et oplæg til en EU-vækststrategi på de områder, der dækkes af Konkurrenceevnerådet.
Bioteknologisk forskning og innovation – Et benchmark-studie af Danmark, Massachusetts, Stockholm og Hessen
Bioteknologisk forskning og innovation – Et benchmark-studie af Danmark, Massachusetts, Stockholm og Hessen
Publiceringsdato 15. juni 2004 Udarbejdet af Inside Consulting og Oxford Research for Videnskabsministeriet
Indspil til debatten om den fremtidige forskningspolitik i Europa - Danmarks Forskningspolitiske Råd
Indspil til debatten om den fremtidige forskningspolitik i Europa - Danmarks Forskningspolitiske Råd
Publiceringsdato 08. juni 2004 Danmarks Forskningspolitiske Råd gennemførte i foråret 2004 en bred høring af forskningsinstitutioner, forskningsråd og interesseorganisationer om deres prioriteringer og forslag til det europæiske forskningssamarbejde.
Polarfronten nr. 2 2004
Polarfronten nr. 2 2004
Publiceringsdato 01. juni 2004
Forsk og fortæl
Forsk og fortæl
Publiceringsdato 26. maj 2004 – rapport fra videnskabsministerens Tænketank vedr. forståelse for forskning
Retningslinier for Forskningsformidling på de 12 danske universiteters hjemmesider
Retningslinier for Forskningsformidling på de 12 danske universiteters hjemmesider
Publiceringsdato 17. maj 2004
Beretning fra Rådet for Teknologi og Innovation for 2003
Beretning fra Rådet for Teknologi og Innovation for 2003
Publiceringsdato 02. maj 2004
Styrket internationalisering af uddannelserne
Styrket internationalisering af uddannelserne
Publiceringsdato 21. april 2004 Undervisningsministeren og videnskabsministeren har offentliggjort en fælles redegørelse om styrket internationalisering af uddannelserne.
Årsrapport 2003 for Forskningsstyrelsen
Årsrapport 2003 for Forskningsstyrelsen
Publiceringsdato 15. april 2004
Årsrapport 2003 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Årsrapport 2003 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Publiceringsdato 01. april 2004 I årsrapport 2003 for det tidligere Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger beskriver og vurderer man den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
8 danske succeshistorier 2003-2004
8 danske succeshistorier 2003-2004
Publiceringsdato 12. marts 2004 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd
Polarfronten nr. 1 2004
Polarfronten nr. 1 2004
Publiceringsdato 01. marts 2004
Forskningsforum årsberetning 2003
Forskningsforum årsberetning 2003
Publiceringsdato 01. februar 2004
OECD's evaluering af de danske universiteter
OECD's evaluering af de danske universiteter
Publiceringsdato 06. januar 2004 Oversigt over OECD's anbefalinger og igangværende og planlagte initiativer fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Religion – kultur – demokrati
Religion – kultur – demokrati
Publiceringsdato 01. januar 2004 Temarapporter fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Læring – kultur og subjektivitet
Læring – kultur og subjektivitet
Publiceringsdato 01. januar 2004 Temarapporter for Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Kulturens fremtid: Æstetik uden grænser
Kulturens fremtid: Æstetik uden grænser
Publiceringsdato 01. januar 2004 Temarapporter fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Humanistisk viden i et vidensamfund
Humanistisk viden i et vidensamfund
Publiceringsdato 01. januar 2004 Temarapporter fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
Humanistisk naturforskning: Omverden, individ og samfund
Humanistisk naturforskning: Omverden, individ og samfund
Publiceringsdato 01. januar 2004 Temarapporter fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation