Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2006

Publikationer 2006

Viser 1-53 af 53 resultater
Brugerdreven innovation – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Brugerdreven innovation – Baggrundsrapport til et strategisk forskningsprogram
Publiceringsdato 20. december 2006 Der findes forskningsmiljøer i Danmark med gode traditioner for brugerinvolvering, som en strategisk forskningsindsats bør bygge på for at nå verdensklasse. Det, der er brug for, er sammenhæng, både på tværs af fag og nationalt.
Magasinet Humaniora nr. 4 2006
Magasinet Humaniora nr. 4 2006
Publiceringsdato 18. december 2006 Artikler om blandt andet Bertel Thorvaldsens breve, danske værdier, dansk arkitektur og smag og samfundsmæssigt fællesskab.
Præsentation – Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Præsentation – Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Publiceringsdato 15. december 2006 Folderen beskriver Videnskabsministeriet, ministeriets opgaver og organisation, herunder ministeriets styrelser.
Dansk sociologis muligheder
Dansk sociologis muligheder
Publiceringsdato 15. december 2006 Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer
Udmøntning af strategiske forskningsprogrammer
Publiceringsdato 11. december 2006 Dette notat er vedtaget af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd (DSF) 30. januar 2006.
Videnpiloter
Videnpiloter
Publiceringsdato 01. december 2006 - nye muligheder for vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder
Polarfronten nr. 4 2006
Polarfronten nr. 4 2006
Publiceringsdato 01. december 2006 Dansk Polarcenter
Opfølgning på evaluering af dansk forskeruddannelse
Opfølgning på evaluering af dansk forskeruddannelse
Publiceringsdato 30. november 2006 Udklækning af forskere er af central betydning for dansk forsknings fortsatte udvikling, kvalitativt såvel som kvantitativt.
EU’s 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
EU’s 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
Publiceringsdato 27. november 2006 - Få støtte til dit europæiske forskningsprojekt
Årsberetning 2005
Årsberetning 2005
Publiceringsdato 01. november 2006 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed . Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) traf i 2005 afgørelse i syv sager, hvoraf fem sager var overført fra 2004.
Tal om forskning 2006
Tal om forskning 2006
Publiceringsdato 27. oktober 2006 'Tal om Forskning 2006' er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse. Publikationen udarbejdes på baggrund af Forsknings- og Innovationsstyrelsens egne data og opgørelser.
Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
Publiceringsdato 04. oktober 2006 Afrapportering fra Rådet for Teknologi og Innovations dialogmøde på Egeskov Slot. Rådet for Teknologi og Innovation
InnovationDanmark 4 oktober 2006
InnovationDanmark 4 oktober 2006
Publiceringsdato 04. oktober 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. På InnovationDanmark-dagen 4. oktober 2006 samlede Rådet for Teknologi og Innovation og Forsknings- og Innovationsstyrelsen ca. 180 repræsentanter fra virksomheder, videninstitutioner, den offentlige sektor og interesseorganisationer.
Iværksætteri – Universiteternes iværksætterbarometer 2006
Iværksætteri – Universiteternes iværksætterbarometer 2006
Publiceringsdato 01. oktober 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Som i 2003, 2004 og 2005 har ministeriet bedt analyseinstituttet WEBPOL gennemføre en e-mail baseret undersøgelse blandt de studerende ved landets 12 universiteter. I alt 4.738 studerende har i år svaret på undersøgelsen.
Den ny innovationspolitik
Den ny innovationspolitik
Publiceringsdato 01. oktober 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Ugebrevet Mandag Morgen har på opdrag fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen udarbejdet debatoplægget "Den ny innovationspolitik".
Stigende internationalisering af de videregående uddannelser
Stigende internationalisering af de videregående uddannelser
Publiceringsdato 12. september 2006 Notat om internationalisering i OECD's "Education at a Glance" 2006.
Stigende uddannelsesniveau i Danmark
Stigende uddannelsesniveau i Danmark
Publiceringsdato 12. september 2006 Notat om hovedpunkterne om det stigende uddannelsesniveau i Danmark i OECD's "Education at a Glance", 2006
Magasinet Humaniora nr. 3 2006
Magasinet Humaniora nr. 3 2006
Publiceringsdato 11. september 2006 Artikler om RAF og STASI, Danmarks National-Socialistiske Arbejder Partis presse, Paul Valéry og diskriminationens mange varianter.
Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2006
Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde 2006
Publiceringsdato 01. september 2006 Oversigten over Det Frie Forskningsråds internationale samarbejde, som hermed foreligger i 6. udgave, er primært ment som en praktisk hjælp for rådssystemets medlemmer til at orientere sig i mangfoldigheden af internationale organisationer, programmer og initiativer.
Polarfronten nr. 3 2006
Polarfronten nr. 3 2006
Publiceringsdato 01. september 2006 Dansk Polarcenter
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2005
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2005
Publiceringsdato 01. september 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen
IT-uddannelsernes globale udfordringer
IT-uddannelsernes globale udfordringer
Publiceringsdato 01. august 2006 Pjecen præsenterer en række nøgletal for IT-uddannelsesudbudet i Danmark og efterspørgslen efter arbejdskraft inden for IT i dag og i fremtiden, som blev udarbejdet i forbindelse med Globaliseringsrådets arbejde.
8 forskerhistorier 2006
8 forskerhistorier 2006
Publiceringsdato 01. august 2006 Forskningsrådet for Teknologi og Produktion. Publikationen giver otte smagsprøver på forskning, som har opnået støtte fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, og indeholder desuden synspunkter om den frie forsknings betydning set fra erhvervslivet.
13 gode råd ved ansøgningsskrivning
13 gode råd ved ansøgningsskrivning
Publiceringsdato 26. juni 2006 Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom
Evaluering af EU-forprojekter
Evaluering af EU-forprojekter
Publiceringsdato 22. juni 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Polarfronten nr. 2 2006
Polarfronten nr. 2 2006
Publiceringsdato 01. juni 2006 Dansk Polarcenter
Årsrapport 2005
Årsrapport 2005
Publiceringsdato 01. juni 2006 Det Frie Forskningsråd
Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans
Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans
Publiceringsdato 01. juni 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd
På bølgelængde – Teknologisk fremsyn om mobil og trådløs kommunikation
På bølgelængde – Teknologisk fremsyn om mobil og trådløs kommunikation
Publiceringsdato 01. juni 2006 Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Mobil og trådløs kommunikation rummer mange innovationsmuligheder for Danmark. Dansk forskning er i verdensklasse, og vi ser en række erhvervsmæssige styrkepositioner i dag, hvor Danmark fremover har gode forudsætninger for at blive globalt førende.
Handlingsplan 2006-2007
Handlingsplan 2006-2007
Publiceringsdato 01. juni 2006 Det Frie Forskningsråd
Evaluering af dansk journalistikforskning
Evaluering af dansk journalistikforskning
Publiceringsdato 01. maj 2006 Rapporten indeholder resultaterne af den evaluering af dansk journalistikforskning, som blev igangsat i maj 2005.
Magasinet Humaniora nr. 2 2006
Magasinet Humaniora nr. 2 2006
Publiceringsdato 01. maj 2006 Et temanummer om muligheder og udfordringer for humaniora i EU.
Årsrapport 2005 Forskeruddannelsesudvalget
Årsrapport 2005 Forskeruddannelsesudvalget
Publiceringsdato 01. maj 2006 Forskeruddannelsesudvalget
Årsrapport 2005
Årsrapport 2005
Publiceringsdato 15. april 2006 Forskningsstyrelsen
Forskning uden barrierer
Forskning uden barrierer
Publiceringsdato 03. april 2006 Rapport til Videnskabsministeriet fra Arbejdsgruppen vedrørende barrierer for en forskerkarriere
Årsberetning 2005
Årsberetning 2005
Publiceringsdato 02. april 2006 Det Strategiske Forskningsråd
Årsrapport 2005 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Årsrapport 2005 for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
Publiceringsdato 01. april 2006 I årsrapport 2005 for det tidligere Statens Forsknings- Og Uddannelsesbygninger beskriver og vurderer man den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Teknologisk fremsyn – om kognition og robotter
Teknologisk fremsyn – om kognition og robotter
Publiceringsdato 01. april 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Teknologisk fremsyn – IKT fra jord til bord
Teknologisk fremsyn – IKT fra jord til bord
Publiceringsdato 01. april 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2005
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2005
Publiceringsdato 31. marts 2006 Forskningspolitiske udfordringer. Identifikation af kernefelter i dansk forskning
Universitetssystemet i Danmark
Universitetssystemet i Danmark
Publiceringsdato 15. marts 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation 2005
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation 2005
Publiceringsdato 15. marts 2006 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Evaluering af innovationsmiljøerne årene 2001-2004
Evaluering af innovationsmiljøerne årene 2001-2004
Publiceringsdato 08. marts 2006 De syv danske innovationsmiljøer har for de flestes vedkommende eksisteret siden 1998. I denne evaluering ses på perioden fra 2001 til 2004.
Ny organisation i Videnskabsministeriet
Ny organisation i Videnskabsministeriet
Publiceringsdato 08. marts 2006
Kvalitet i undervisningen
Kvalitet i undervisningen
Publiceringsdato 02. marts 2006 En arbejdsgruppe bestående af forskere, studerende og aftagerrepræsentanter har for videnskabsministeren udarbejdet rapporten "Kvalitet i undervisningen".
Polarfronten nr. 1 2006
Polarfronten nr. 1 2006
Publiceringsdato 01. marts 2006 Dansk Polarcenter
De længerevarende uddannedes efter- og videreuddannelse
De længerevarende uddannedes efter- og videreuddannelse
Publiceringsdato 08. februar 2006 - aktuelle udfordringer og løsningsmuligheder med fokus på universiteterne
Forskning for fremtiden 2006
Forskning for fremtiden 2006
Publiceringsdato 03. februar 2006 Det Frie Forskningsråd
Bedre kommercialisering af forskning til gavn for samfundet
Bedre kommercialisering af forskning til gavn for samfundet
Publiceringsdato 03. februar 2006 Danmarks Forskningspolitiske Råd. Danmarks Forskningspolitiske Råd giver i dette notat et bidrag til drøftelsen af, hvad der yderligere kan og bør gøres for at fremme det kommercielle udbytte af den offentlige forskningsindsats.
Magasinet Humaniora nr. 1 2006
Magasinet Humaniora nr. 1 2006
Publiceringsdato 01. februar 2006 Dette nummer indeholder et minitema om konversion samt artikler om blandt andet computerspil, Richard Wagners kvindeskikkelser, arkitektur og kultur-kanoner.
Det aldrende samfund 2030
Det aldrende samfund 2030
Publiceringsdato 01. februar 2006 Rapport fra styregruppen for det strategiske fremsyn om det aldrende samfund 2030
Innovation i videnintensive serviceerhverv
Innovation i videnintensive serviceerhverv
Publiceringsdato 25. januar 2006 Undersøgelsen "Innovation i videnintensive serviceerhverv" kortlægger de faktorer, der har betydning for videnserviceerhvervenes innovation, samarbejde med kunder og andre erhverv samt barrierer og gevinster herved.
Tal om forskning – Statistik 2005
Tal om forskning – Statistik 2005
Publiceringsdato 01. januar 2006 Forskningsstyrelsen. Tal om forskning – Statistik 2005 indeholder en række centrale nøgletal for 2004 om aktiviteterne i Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og forskeruddannelsesaktiviteter i det tidligere Forskningsstyrelsens regi.